Organisatie

De NSDSK bestaat uit vier afdelingen:

 • Vroegbehandeling (VB)
 • Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)
 • Onderzoek en ontwikkeling (O&O)
 • Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen (VOG)

De besturing van de NSDSK is ingericht volgens de Zorgbrede Governancecode.
De NSDSK wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, Ernest Müter.

De Raad van Toezicht van de NSDSK bestaat uit:

 • Geranne Engwirda, voorzitter
 • Paul van der Velpen
 • Hans de Goeij
 • Simone Buitendijk

De dagelijkse leiding van de NSDSK is in handen van het Management Team (MT):

 • Ernest Müter, voorzitter

 • Dick Aarts, manager zorg

 • Noëlle Uilenburg, manager O&O en VOG

 • Simone Pronk, hoofd bedrijfsvoering en controller

 • Noëlle Meulenbroek, HR Manager

 • Marjolein Meester, beleidsadviseur

 • Carina Mulder, communicatieadviseur

Jaardocument

De NSDSK maakt jaarlijks een jaardocument, waarin zij haar activiteiten vermeldt.

Jaaroverzicht 2018

Klik op onderstaande afbeelding voor het online jaaroverzicht NSDSK 2018

Jaardocument 2017

Klik hier voor het Jaardocument 2017 "Met oog en oor op morgen" 

Jaardocument 2016 

Klik hier voor het Jaardocument 2016 "Kennis Centraal"

Klik hier voor de bijlage bij het Jaardocument 2016

Jaardocument 2015

Klik hier voor het Jaardocument 2015 "Op koers".

Klik hier voor de bijlage bij het Jaardocument 2015.

Geaccrediteerd

De NSDSK is FENAC- en HKZ Geaccrediteerd.