Organisatie

De NSDSK bestaat uit vier afdelingen:

 • Vroegbehandeling (VB)
 • Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)
 • Onderzoek en ontwikkeling (O&O)
 • Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen (VOG)

De besturing van de NSDSK is ingericht volgens de Zorgbrede Governancecode.
De NSDSK wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, Ernest Müter.

De Raad van Toezicht van de NSDSK bestaat uit:

 • Geranne Engwirda, voorzitter
 • Paul van der Velpen
 • Hans de Goeij
 • Simone Buitendijk

Per 1 januari 2020 komt er een positie in de Raad van Toezicht vrij. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de Raad van Bestuur.
 

De dagelijkse leiding van de NSDSK is in handen van het Management Team (MT):

 • Ernest Müter, voorzitter

 • Dick Aarts, manager Zorg ACHN en Vroegbehandeling D/SH

 • Nathan Bleijenberg, Unitmanager Vroegbehandeling Taalontwikkelingsstoornissen

 • Noëlle Uilenburg, manager O&O en VOG

 • Simone Pronk, hoofd bedrijfsvoering en controller

 • Noëlle Meulenbroek, HR Manager

 • Marjolein Meester, beleidsadviseur

 • Carina Mulder, communicatieadviseur

Jubileumboek 65 jaar NSDSK 1953 - 2018

Dit boek gaat in op de 65-jarige geschiedenis van de NSDSK en biedt aan de hand van reportages en interviews inkijkjes in de alledagelijkse praktijk van de NSDSK, de ervaringen van cliënten en de werkzaamheden van de medewerkers. 
Klik hier voor het jubileumboek van de NSDSK.

Jaardocument

De NSDSK maakt jaarlijks een jaardocument, waarin zij haar activiteiten vermeldt.

Jaaroverzicht 2018

Klik op onderstaande afbeelding voor het online jaaroverzicht NSDSK 2018

Jaardocument 2017

Klik hier voor het Jaardocument 2017 "Met oog en oor op morgen" 

Jaardocument 2016 

Klik hier voor het Jaardocument 2016 "Kennis Centraal"

Klik hier voor de bijlage bij het Jaardocument 2016

Jaardocument 2015

Klik hier voor het Jaardocument 2015 "Op koers".

Klik hier voor de bijlage bij het Jaardocument 2015.

Geaccrediteerd

De NSDSK is FENAC- en HKZ Geaccrediteerd.