De NSDSK is specialist voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor vragen over uw gehoor of over de taalontwikkeling of het gehoor van uw kind.


lees meer

Ik heb een gehoorprobleem

Minder goed horen, oorsuizen (tinnitus) of overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) kunnen u veel last bezorgen. Op het Audiologisch Centrum kunt u terecht voor uitgebreid gehooronderzoek en passende begeleiding.

lees meer
Ik heb een gehoorprobleem

Audiologisch Centrum

Het Audiologisch Centrum helpt iedereen, van jong tot oud, die klachten heeft aan het gehoor of problemen heeft met spraak en taal. Het Audiologisch Centrum is er voor onderzoek en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor u of voor uw kind.

lees meer

Onderzoek & Ontwikkeling

De NSDSK verricht praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van spraak, taal en gehoor.

lees meer
Ik heb een gehoorprobleem

NSDSK Academie

De NSDSK Academie biedt scholing voor professionals binnen het domein dove en slechthorende kinderen, en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

lees meer