Kinderen met een gehoorverlies

Vroeg starten met het behandelen van kinderen met een gehoorverlies is belangrijk, omdat een kind in de eerste vijf jaar van zijn leven de basis legt voor het leren van taal. De vroege start van de behandeling zorgt ervoor dat kinderen op latere leeftijd beter kunnen communiceren met anderen.

Onderzoek

De specialisten van het Audiologisch Centrum van de NSDSK of een ander audiologisch centrum onderzoeken het gehoor van jonge kinderen. Als de gehoorproblemen zo groot blijken te zijn dat de communicatie veel extra ondersteuning van ouders vraagt, verwijst het audiologisch centrum door voor Vroegbehandeling naar de NSDSK. Kinderen met een gehoorverlies van meer dan 40 dB in het beste oor komen in aanmerking voor behandeling. Het audiologisch centrum blijft de ontwikkeling van het gehoor controleren tijdens de behandeling. Klik hier voor meer informatie over gehooronderzoeken door de NSDSK.

Hulpmiddelen

Kinderen met een gehoorverlies hebben vaak baat bij een hoorhulpmiddel. Een achter-het-oorhoortoestel, cochleair implantaat (CI) en botverankerd hoortoestel (BCD) zijn hier voorbeelden van. Onder andere het Audiologisch Centrum van de NSDSK volgt de hoorontwikkeling van een kind met een gehoorverlies en adviseert u over hoorhulpmiddelen. Klik hier voor meer informatie over hoorhulpmiddelen voor kinderen.

Vroegbehandeling

De Vroegbehandeling is bedoeld voor dove of slechthorende kinderen van ongeveer drie maanden tot zes jaar. De behandeling is gericht op het kind, de ouders en de directe omgeving. Het aanbod bestaat uit: behandeling aan huis, cursussen en groepsbehandeling. Ouders hebben de meeste invloed op de ontwikkeling van hun kind en op het succes van de behandeling. In de behandeling staat de communicatie tussen ouder en kind centraal. Gedurende het hele traject van de Vroegbehandeling is er een gezinsbegeleider bij het gezin betrokken, die samen met de ouders de behandeling afstemt op de behoefte en de mogelijkheden van ouder en kind.

Behandeling aan huis
Tijdens het gehele zorgtraject vinden er huisbezoeken van de gezinsbegeleider plaats. De ouder-kindinteractie, hoorhulpmiddelen, gebaren, taal, spel en gedrag staan hierbij centraal. In de huisbezoeken is ruimte voor vragen van ouders rondom het gehoorverlies.
 
Cursussen
Baby’s leren taal vooral van hun ouders. Ouders van een doof of slechthorend kind hebben extra vaardigheden nodig, zodat zij goed met hun kind kunnen communiceren. Binnen de Vroegbehandeling bieden wij cursussen aan voor ouders en de directe omgeving van het kind. Er zijn onder andere cursussen gericht op het leren van gebaren, het stimuleren van de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vaak geven wij de cursussen in groepsvorm, wat ouders de gelegenheid biedt om onderling ervaringen te delen. Klik hier voor het volledige aanbod van onze cursussen.
 
Groepsbehandeling de Knipoog
De Knipoog is een behandelgroep voor peuters van anderhalf tot vier jaar met een gehoorverlies. Twee ochtenden per week komen de kinderen naar de Knipoog. Zij leren van elkaar en komen in contact met andere kinderen die net als zij een gehoorverlies hebben. Aan de hand van een dagritme en vaste thema’s (bijvoorbeeld feestdagen, dieren, huis en verkeer) wordt er gespeeld, geknutseld, muziek gemaakt of voorgelezen. Ontwikkeling van taal, emoties, spel en identiteit staan hierbij centraal.
Op de Knipoog werken een logopedist en twee pedagogisch begeleiders, waarvan een van de twee pedagogisch begeleiders doof of slechthorend is. Uit eigen ervaring kan zij de kinderen bepaalde dingen leren en ze helpen hun eigen identiteit te ontdekken. De logopediste stimuleert de taalontwikkeling, zowel op de groep als individueel. Naast het vaste team zijn een teamleider, gebarendocent, gedragswetenschapper, linguïst en uw gezinsbegeleider betrokken bij de behandeling op de groep. Elke drie weken is er een ouderprogramma op de Knipoog. Ouders kunnen meekijken op de groep en zij leren de gebaren die bij het thema van dat moment horen. Daarnaast is er ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen en onderwerpen te bespreken zoals schoolkeuze, gedrag en hoorhulpmiddelen. Door ouders actief te betrekken bij de behandeling, kan deze thuis worden voortgezet.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK, Unit doof/slechthorend via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar nsdsk@nsdsk.nl“Vooral in de beginperiode heeft de gezinsbegeleider ons heel veel geholpen bij het communiceren met onze dochter, bijvoorbeeld met oogcontact maken als je tegen haar praat. Hierdoor kregen we net een steuntje in de rug en merkten we dat we ons zekerder voelden als we met haar bezig waren.” - Francina en Jorrit van Kuik, ouders van Arisa (2½ jaar, slechthorend)