Hoorhulpmiddelen voor kinderen

Kinderen met gehoorproblemen hebben vaak baat bij hoorhulpmiddelen. Hoortoestellen en cochleair implantaten worden het meest gebruikt bij slechthorende en dove kinderen.

Hoorhulpmiddelen

Hoortoestellen worden aangemeten bij een audiologisch centrum. Het Audiologisch Centrum van de NSDSK is gevestigd in Alkmaar. Het is voor ouders van slechthorende kinderen belangrijk om goed te weten wat hun kind met de toestellen hoort en wat ze ervan kunnen verwachten. Als blijkt dat gewone hoortoestellen niet voldoende helpen, kan worden geadviseerd om na te denken over het plaatsen van een cochleair implantaat.  

Cochleair implantaat 

Een cochleair implantaat (CI) bestaat uit een uitwendig deel en een geïmplanteerd deel. Het uitwendige deel vangt omgevingsgeluid en spraak op en geeft dit door aan het implantaat vlak onder de hoofdhuid. Via een heel dun in het slakkenhuis geschoven bundeltje elektroden wordt de gehoorzenuw elektrisch gestimuleerd, zodat er geluid of gesproken taal ervaren kan worden.

BCD 

Een BCD (Bone Conduction Device) is een hoortoestel dat geluidstrillingen via contact met het bot direct naar het binnenoor geleidt. Bij kinderen wordt gebruik gemaakt van een hoofdband die de BCD op het bot houdt. Op latere leeftijd wordt het apparaat met een schroef in de schedel bevestigd. 

Soloapparatuur

Onder soloapparatuur verstaan we verschillende systemen die worden gebruikt om spraak beter te kunnen verstaan onder moeilijke luisteromstandigheiden, zoals op school of in het theater. Soloapparatuur werkt met behulp van een microfoontje en een ontvanger via een koptelefoon of aan het hoortoestel.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via het telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl.
 


“Toen we de hoortoestellen voor het eerst zagen voelde het als iets onbekends, iets “vreemds”. Door de goede begeleiding van de audioloog werd het ons duidelijk dat het dragen ervan essentieel was voor zijn spraak-taalontwikkeling, zelfs al was hij nog maar een paar weken oud. Nu zijn we eigenlijk alleen maar dankbaar dat er hoortoestellen bestaan.” - Jeroen en Christa Niezen, ouders van Diede (3 jaar, ernstig slechthorend)