Visie, missie en strategie

 Visie, missie en strategieLees voor

“Iedereen kan communiceren”. Dat is de visie van de NSDSK.

Maar soms gaat communiceren niet vanzelf en maak je het verschil met de juiste interventie op het juiste moment. Daarom zet de NSDSK zich in voor een zo vroeg mogelijke signalering van doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen. De NSDSK diagnosticeert en behandelt dove en slechthorende cliënten en cliënten met taalontwikkelingsstoornissen. De NSDSK ontwikkelt kennis en past deze toe. We helpen kinderen met een auditieve of communicatieve beperking in hun ontwikkeling en we meten de effecten van onze interventies.

Optimale maatschappelijke participatie van onze cliënten en optimale ontwikkeling van kinderen met een auditieve of communicatieve beperking staan voor de NSDSK centraal. Onze medewerkers zien de cliënten als partner, hebben een grote betrokkenheid en een drive om te innoveren. We organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt, we hebben een informele cultuur en we leggen de lat hoog. In de branche staan we bekend als een betrouwbare samenwerkingspartner en als een voorloper en vernieuwer in de zorg, met name voor het jonge kind met auditieve of communicatieve beperkingen.

Als missie vatten we het zo samen: De NSDSK staat voor de beste zorg op maat en dicht bij huis voor mensen bij wie horen of spreken niet vanzelf gaat.

De NSDSK heeft haar visie, missie en strategie vastgelegd in de meerjarenstrategie NSDSK 2019 - 2023 "Iedereen kan communiceren".

Klik hier voor het document.


“Iedereen kan communiceren”. Dat is de visie van de NSDSK.

Maar soms gaat communiceren niet vanzelf en maak je het verschil met de juiste interventie op het juiste moment. Daarom zet de NSDSK zich in voor een zo vroeg mogelijke signalering van doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen. De NSDSK diagnosticeert en behandelt dove en slechthorende cliënten en cliënten met taalontwikkelingsstoornissen. De NSDSK ontwikkelt kennis en past deze toe. We helpen kinderen met een auditieve of communicatieve beperking in hun ontwikkeling en we meten de effecten van onze interventies.

Optimale maatschappelijke participatie van onze cliënten en optimale ontwikkeling van kinderen met een auditieve of communicatieve beperking staan voor de NSDSK centraal. Onze medewerkers zien de cliënten als partner, hebben een grote betrokkenheid en een drive om te innoveren. We organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt, we hebben een informele cultuur en we leggen de lat hoog. In de branche staan we bekend als een betrouwbare samenwerkingspartner en als een voorloper en vernieuwer in de zorg, met name voor het jonge kind met auditieve of communicatieve beperkingen.

Als missie vatten we het zo samen: De NSDSK staat voor de beste zorg op maat en dicht bij huis voor mensen bij wie horen of spreken niet vanzelf gaat.

De NSDSK heeft haar visie, missie en strategie vastgelegd in de meerjarenstrategie NSDSK 2019 - 2023 "Iedereen kan communiceren".
Klik hier voor het document.NSDSK Algemeen


Lutmastraat 167

1073 GX Amsterdam

Audiologisch Centrum Holland Noord


De Vliegerstraat 1a

1816 KD Alkmaar

Contact


NSDSK Algemeen

   020-5745945

    nsdsk@nsdsk.nl

     Lutmastraat 167

1073 GX Amsterdam
Audiologisch Centrum Holland Noord

    072-5141050

    achn@nsdsk.nl

   De Vliegerstraat 1a 1816 KD AlkmaarVolg ons op