Telefonisch spreekuur voor professionals

Op maandag van 12.00-13.00 uur en op dinsdag van 11.00-12.00 uur kunnen professionals zoals artsen, logopedisten en intern begeleiders bellen met vragen over TOS of over spraaktaalonderzoek op het Audiologisch Centrum. Een logopedist of klinisch linguïst van het spraaktaalteam is beschikbaar om vragen te beantwoorden en/of mee te denken over cliënten. Bent u professional? Dan kunt u bellen met nummer 072-514 10 50 en vermelden dat u belt voor het telefonisch spreekuur voor professionals.