Cursussen voor ouders van dove en slechthorende kinderen

Ouders en andere opvoeders zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind. We weten dat kinderen het meest leren als zij thuis door hun ouders geholpen worden. In de behandeling spelen ouders daarom een belangrijke rol.  Veel ouders hebben behoefte aan extra kennis en vaardigheden om te communiceren met hun dove of slechthorende kind. Ook voor andere betrokkenen, zoals grootouders, kan het nuttig zijn om een cursus te volgen. Om die reden zijn verschillende cursussen en themabijeenkomsten onderdeel van de behandeling. De cursussen worden thuis of op een locatie van de NSDSK gegeven. Zie voor meer informatie over de cursussen en het aanmelden voor de cursussen de blauwe buttons in de rechter kolom.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit doof/slechthorend van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar nsdsk@nsdsk.nl“Het was heel goed om ook andere ouders met slechthorende kinderen te leren kennen, want we kenden eigenlijk niemand. Met andere ouders bespreek je twijfels en ervaringen toch net weer even op een andere manier." - Diane en Richard Schilder, ouders van Luke (2 jaar, slechthorend).