Werken bij de NSDSK

NSDSK is landelijk expert in 'taal en gehoor' voor jonge kinderen van 0 – 6 jaar en regionaal voor jonge kinderen, jongeren en volwassenen. NSDSK wil ‘de beste zorg dichtbij huis leveren’. Werken bij de NSDSK, is werken bij een betrokken en innovatieve organisatie waar cliënt én medewerker centraal staan. In het medewerkerstevredenheidonderzoek van 2016 gaven de medewerkers een 9,0 voor 'ik doe zinvol werk' en een 8,8 voor 'de NSDSK is innovatief'.

Medewerkers bij de NSDSK krijgen de kans zich voortdurend te ontwikkelen. Wij bieden zowel interne als externe scholing. Van medewerkers in het primaire proces verwachten wij dat zij de interne cursus Nederlandse Gebarentaal of Nederlands met Gebaren volgen om goed met de doelgroep te kunnen communiceren.