Wachttijden

De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van de behandeling, en in het geval van groepsbehandeling, van de situatie per behandellocatie. Elke behandelgroep behandelt acht tot tien kinderen. Als er meer vraag is dan plaats op de groep, ontstaat er wachttijd. In dat geval zal de teamleider samen met u kijken welke behandeling aangeboden wordt tijdens de wachttijd. Soms kan dit plaatsing betekenen op een andere behandelgroep, op iets verdere afstand.