Wachttijden

Hieronder vindt u de wachttijden van de meest voorkomende onderzoeken. Elke vier weken berekenen we de wachttijden opnieuw en passen dat hier indien nodig aan. We streven uiteraard naar zo kort mogelijke wachttijden. 

Baby's die zijn doorverwezen naar het audiologisch centrum worden direct opgeroepen voor onderzoek.

Wachttijden in weken
Volwassenen Gehooronderzoek: 8 weken.
Volwassenen Tinnitusbijeenkomst: Na gehooronderzoek: 0 weken.

Kinderen (slechthorend) onder de 3 jaar: 4 weken.
Kinderen (slechthorend) boven de 3 jaar: 4 weken.
Kinderen (spraaktaal) onder de 3 jaar: meer dan 12 weken.
Kinderen (spraaktaal) boven de 3 jaar: 4 weken.

Spraaktaalspreekuur: 2 weken.

Logopedisch onderzoek: 9 weken.
Psychologisch onderzoek: meer dan 12 weken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via het telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl.