Visie en missie

Visie

Optimale maatschappelijke participatie van onze cliënten en optimale ontwikkeling van kinderen met een auditieve of communicatieve beperking staan voor de NSDSK centraal. Onze medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij de cliënten en een drive om te innoveren. We hebben een informele cultuur en we leggen de lat hoog. In de branche staan we bekend als een betrouwbare partner en als een voorloper en vernieuwer in de zorg, met name voor het jonge kind met auditieve of communicatieve beperkingen. De volgende vier thema’s zijn kenmerkend voor de NSDSK:

  • Vroeg signaleren – vroeg behandelen
  • Open oog voor onderbelichte problemen 
  • Samen met de ouder 
  • Zorg en onderzoek sluiten naadloos aan

Missie

De NSDSK zet zich in voor een zo vroeg mogelijke signalering van doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen. De NSDSK diagnosticeert en behandelt dove en slechthorende cliënten en cliënten met taalontwikkelingsstoornissen. De NSDSK ontwikkelt kennis en past deze toe, o.a. op het gebied van de ontwikkeling van kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen en op het gebied van behandelmethodes en de effecten van interventies.

Vroeg signaleren – vroeg behandelen

Bij jonge kinderen zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met behandeling, zowel bij spraak- en taalproblemen als bij gehoorproblemen.

Open oog voor onderbelichte problemen

Wij vinden het belangrijk om te volgen hoe kinderen met beperkingen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Ook zetten we ons in om steeds meer inzicht te krijgen in de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen, van matig slechthorende kinderen en van kinderen met auditieve neuropathie.

Samen met de ouder

Een goede interactie tussen ouder en kind is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen met auditieve of communicatieve beperkingen. Daarom richten we ons niet alleen op het kind, maar ook op de ouders en we bieden hen de handvatten om zelf hun kind optimaal te begeleiden.

Zorg en onderzoek sluiten naadloos aan

Het wetenschappelijk onderzoek bij de NSDSK is bedoeld voor de praktijk. Het onderzoek wordt gedreven door vragen vanuit de zorg en de zorg wordt gedreven door resultaten vanuit het onderzoek. We publiceren onze resultaten niet alleen, maar we passen ze direct toe in onze trainingen en in onze diagnostiek en behandeling.

De NSDSK heeft haar visie, missie en strategie vastgelegd in de meerjarenstrategie NSDSK 2014 - 2018 "Vooroplopen door expertise". Klik hier voor het document.