Verwijzers

Afdeling Vroegbehandeling:

Kinderen met een auditieve beperking

Voor informatie over verwijzing van kinderen met een auditieve beperking kunt u contact opnemen met Isabelle Bogaers, teamleider via telefoonnummer 020-5745945 of via email: ibogaers@nsdsk.nl.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Voor informatie over de verwijzing van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunt u hier klikken of contact opnemen met Ingrid Blokland, cliëntenadministratie via telefoonnummer 020-5745945 of iblokland@nsdsk.nl

Voor overleg over de plaatsing van een kind op één van de behandelgroepen de Ster kunt u ook contact opnemen met de teamleider/orthopedagoog van de betreffende locatie.

Audiologisch Centrum Holland Noord:

De huisarts of medisch specialist (KNO-arts, kinderarts, jeugdarts) en de StAr-geregistreerde audicien kan verwijzen naar ons Audiologisch Centrum Holland Noord. Bij werkgerelateerde problemen kan een bedrijfsarts verwijzen. Logopedisten of schoolbegeleiders kunnen bij de arts vragen om een doorverwijzing naar ons Audiologisch Centrum. Voor verzekerden bij Menzis (Anderzorg of Azivo) geldt de vergoeding niet voor verwijzingen die door de audicien en/of jeugdarts van het consultatiebureau zijn gemaakt. Ook CZ vergoedt verwijzingen gemaakt door de audicien niet.

Voor audiciens: U helpt ons efficiënt in te plannen door volledige informatie aan te leveren over het gehoor en de hoortoestellen. Er valt te denken aan:

  • oude audiogrammen
  • informatie over huidige eigen toestellen, inclusief merk, type en aanschafdatum
  • informatie over toestellen die op proef zijn, inclusief merk, type en duur van de proef
  • argumenten voor eventuele vervanging

Telefonisch spreekuur voor professionals

Op maandag van 12.00-13.00 uur en op dinsdag van 11.00-12.00 uur kunnen professionals zoals artsen, logopedisten en intern begeleiders bellen met vragen over TOS of over spraaktaalonderzoek op het Audiologisch Centrum. Een logopedist of klinisch linguïst van het spraaktaalteam is beschikbaar om vragen te beantwoorden en/of mee te denken over cliënten. Bent u professional? Dan kunt u bellen met nummer 072-5141050 en vermelden dat u belt voor het telefonisch spreekuur voor professionals.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijkheden van onderzoek en begeleiding door ons Audiologisch Centrum kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 072-5141050 of per email: achn@nsdsk.nl. Het ACHN verricht op beperkte schaal spraaktaaldiagnostiek voor kinderen vanaf 3 jaar elders, waaronder bij het ACHN Amsterdam (voor de stadsdelen Oost en Zuid). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 020-5745945 of per email: secretariaatlutma@nsdsk.nl.

Verwijzersformulier

Bent u verwijzer? Vul onderstaand verwijzingsformulier in. Vul ter verificatie uw AGB-code in. Zonder AGB-code kunnen we uw verwijzing niet in behandeling nemen.

Verwijzen naar ACHN

* = Invoer verplicht

Uw AGB code kunt u terugvinden op www.agbcode.nl
Indien u een bevestiging wenst te ontvangen via e-mail dient u uw e-mailadres in dit veld in te vullen.
Bent u audicien en is uw cliënt verzekert bij CZ, Delta Lloyd, OHRA, Menzis, Anderzorg of Azivo? Dan is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk om de cliënt in aanmerking te laten komen voor vergoeding van audiologische zorg. Uw verwijzing kan niet door ons in behandeling worden genomen.
Bij kinderen jonger dan 16 jaar is dit veld verplicht.
Wij vragen u terughoudend te zijn met het aangeven van een verhoogde urgentie. Enige voorrang kan wenselijk zijn indien er sprake is van forse en recent ontstane communicatieproblemen, of van ernstige lijdensdruk door tinnitus. Bij spoed dient sprake te zijn van een medische noodzaak of acute communicatienood.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.