Tinnitus Informatie Bijeenkomst

Voor het overwinnen van tinnitusklachten is een goed begrip wat tinnitus inhoudt heel belangrijk. Het Audiologisch Centrum organiseert regelmatig een Tinnitus informatie bijeenkomst voor cliënten (maximaal 7 per keer) die meer willen weten over tinnitus. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het secretariaat. Uw partner of een andere belangstellende is ook van harte welkom.

De audioloog/audiologist en maatschappelijk werker geven een presentatie over de volgende onderwerpen:

  • Hoe werkt het normale gehoor?
  • Wat is slechthorendheid?
  • Wat is tinnitus?
  • Waardoor wordt het veroorzaakt?
  • Waarom is tinnitus zo hinderlijk?
  • Wat kan er wel en niet aan gedaan worden?
  • Hoe kan ik het beste omgaan met mijn tinnitus?
  • Welke technische mogelijkheden zijn er?

Na de presentatie is er gelegenheid voor een kort persoonlijk gesprek met de audioloog/audiologist/maatschappelijk werker. U kunt dan vragen stellen en bespreken wat voor u het meest geschikte vervolgtraject is.
 
We hebben gemerkt dat veel mensen wat schroom hebben om deel te nemen aan een groepsbijeenkomst. Verreweg de meeste mensen blijken het achteraf toch erg zinvol te vinden om de ervaringen van anderen te horen en om tips uit te wisselen.
 
U bent van harte welkom op de Tinnitus Informatie Bijeenkomst!
 
Als u de Tinnitus Informatie Bijeenkomst wilt bezoeken en nog geen uitnodiging heeft ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van het Audiologisch Centrum via telefoonnummer 072-5141050.