Tinnitus Informatie Bijeenkomst

Voor het overwinnen van tinnitusklachten is een goed begrip wat tinnitus inhoudt heel belangrijk. Het Audiologisch Centrum organiseert regelmatig een Tinnitus informatie bijeenkomst voor cliënten (maximaal 7 per keer) die meer willen weten over tinnitus. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het secretariaat. Uw partner of een andere belangstellende is ook van harte welkom.

De audioloog/audiologist en maatschappelijk werker geven een presentatie over de volgende onderwerpen:

  • Hoe werkt het normale gehoor?
  • Wat is slechthorendheid?
  • Wat is tinnitus?
  • Waardoor wordt het veroorzaakt?
  • Waarom is tinnitus zo hinderlijk?
  • Wat kan er wel en niet aan gedaan worden?
  • Hoe kan ik het beste omgaan met mijn tinnitus?
  • Welke technische mogelijkheden zijn er?

Na de presentatie is er gelegenheid voor een kort persoonlijk gesprek met de audioloog/audiologist/maatschappelijk werker. U kunt dan vragen stellen en bespreken wat voor u het meest geschikte vervolgtraject is.
 
We hebben gemerkt dat veel mensen wat schroom hebben om deel te nemen aan een groepsbijeenkomst. Verreweg de meeste mensen blijken het achteraf toch erg zinvol te vinden om de ervaringen van anderen te horen en om tips uit te wisselen.
 
U bent van harte welkom op de Tinnitus Informatie Bijeenkomst!
 
Als u de Tinnitus Informatie Bijeenkomst wilt bezoeken en nog geen uitnodiging heeft ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van het Audiologisch Centrum via telefoonnummer 072-5141050.
 
 VOORJAAR 2020 INSCHRIJVEN MOGELIJK VOOR NIEUWE BEHANDELMETHODE TINNITUS Het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) begeleidt al vele jaren cliënten met tinnitusklachten en doet onderzoek hiernaar. Veel tinnitus cliënten hebben daar profijt van. Er is een nieuwe behandelmethode ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht. In de loop van 2019 breiden wij onze zorg voor tinnitus cliënten uit met deze methode. Op dit moment is het nog niet mogelijk om cliënten te verwijzen of in te schrijven voor deze behandelmogelijkheid. Wij verwachten dat dit in het voorjaar van 2020 wel mogelijk is. Houd onze website in de gaten voor berichten over de stand van zaken.