Stagiair gezocht

Wij hebben vanaf januari 2019 een stageplek voor een academische derdejaars bachelor- of masterstudent Taalwetenschap of Logopediewetenschap bij de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van de NSDSK. De stagiair krijgt tijdens deze stage de kans om mee te kijken bij een praktijkorganisatie die specialistische zorg biedt aan kinderen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal.
 
Een van de projecten waaraan je zult meewerken is een onderzoek waarin de effecten van twee verschillende soorten behandeling op de vooruitgang in verstaanbaarheid van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) worden vergeleken. Naast dit project ondersteun je ook andere projecten die de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling uitvoert. Het aantal dagen stage per week is bespreekbaar. 
 
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Het in kaart brengen van het klankrepertoire van kinderen met TOS;
  • Het berekenen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van een instrument voor klankontwikkeling;
  • Het invoeren van de verzamelde gegevens in Excel en SPSS en ondersteunen bij data-analyse;
  • Literatuuronderzoek naar behandeling van kinderen met fonologische problemen;
  • Deelnemen aan teamoverleggen en meedenken over de invulling en uitvoering van het project;

Wij zoeken iemand die:

  • Taalwetenschap of Logopediewetenschap studeert
  • nauwkeurig is
  • zelfstandig kan werken en flexibel inzetbaar is
  • communicatief vaardig is
  • initiatief neemt en het leuk vindt zelf dingen uit te zoeken

Over de NSDSK
Horen en spreken zijn in het dagelijks leven belangrijke communicatievaardigheden. Als het gehoor niet goed functioneert of als er spraak- en taalmoeilijkheden zijn, is het vaak lastig om met anderen te communiceren. De NSDSK, specialist voor taal en gehoor, biedt zorg, advies en begeleiding voor kinderen met gehoorproblemen en met taalontwikkelingsstoornissen. De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van de NSDSK doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bij deze doelgroepen.
 
Reageren
De standplaats van de stage is Amsterdam. Begeleiding van de stagiair vindt plaats door een medewerker van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling. Indien je geïnteresseerd bent, kun je een e-mail met motivatie, inclusief je CV, mailen naar Lizet Ketelaar, e-mail: lketelaar@nsdsk.nl.