Sprekers

Dr. Hedwig van Bakel, bijzonder hoogleraar Infant Mental Health bij Tilburg University / Departement Tranzo, verbonden aan Herlaarhof Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Lucertis / De Jutters.

Vroeg, vroeger, vroegst
Het contact tussen een ouder en kind begint al tijdens de zwangerschap en neemt in het eerste levensjaar een enorme vlucht. De manier waarop ouders en kinderen met elkaar communiceren en de kwaliteit van alle dagelijkse interactie momenten heeft een grote invloed op de relatie die een kind met zijn ouders/verzorgers opbouwt. In deze presentatie wordt ingegaan op het belang en de gevolgen van deze vroege interacties en op factoren die het contact tussen ouder en kind kunnen verstoren.

 

Dr. Teresa YC Ching, PSM, Senior Research Scientist, National Acoustics Laboratories, Australian Hearing 

Early intervention is key to improving outcomes of children with hearing loss
Permanent childhood hearing loss has a major negative impact on developmental outcomes.  The Longitudinal Outcomes of Children with Hearing Impairment (LOCHI) study aimed to investigate the effectiveness of early intervention for improving outcomes.
Method: 450 children using hearing aids or cochlear implants were evaluated at several time points using standardised and custom-designed tests. Parents’ reports on functional and psychosocial outcomes were also solicited. Regression analyses were used to determine the influence of a range of child-, family- and intervention-related factors on language and psychosocial outcomes at 5 years of age.
Results: Earlier age at fitting of hearing aids or cochlear implants was associated with better outcomes. Higher nonverbal cognitive abilities, absence of additional disabilities and the use of speech for communication were significant factors influencing outcomes.
Conclusions: Early intervention improves population outcomes. It is necessary to monitor early outcomes so that children who require cochlear implantation receive it early.
 


 

Drs. Evelien Dirks, Senior onderzoeker, NSDSK afdeling Onderzoek & Ontwikkeling

Hoe vroeg is vroeg genoeg?
De vroege ouder-kindinteracties zijn van grote invloed op de ontwikkeling van een kind. Sommige van deze interactie aspecten verlopen minder makkelijk wanneer een kind een auditieve beperking heeft. In deze presentatie wordt ingegaan op onderzoek dat de NSDSK de laatste jaren heeft gedaan naar de vroege ouder-kindinteracties van dove en slechthorende kinderen. Hierbij wordt onder andere stilgestaan bij de emotionele beschikbaarheid tussen ouder en kind en gedeelde aandacht tussen beiden. Om ouders te versterken in hun ouderschap en hun interactiestrategieën is er onlangs een onderzoek gestart naar de effectiviteit van video-hometraining in gezinnen met een dove of slechthorende baby. Tijdens de presentatie wordt de achtergrond en opzet van dit onderzoek gepresenteerd.

Dr. Roberta Golinkoff, Unidel H. Rodney Sharp Professor, University of Delaware, School of Education with joint appointments in Department of Psychological and Brain Science, Department of Linguistics and Cognitive Science

From coo to code in the baby's first years: News from the crib on language development
Language acquisition is an amazing feat. Within the span of the first three years of life, children are telling stories, talking on the phone, and conversing with strangers. Research in language acquisition is a classic case of the nature-nurture debate. Yet recent trends in psychology have modulated this debate, as language scientists recognize that language is a complex problem explained only by complex theories that emphasize social, perceptual, and cognitive factors. Embedded as it is in social interaction and an ever-changing world, infants must segment the world and the language stream before they can map words onto concepts.  This talk highlights new findings from the crib in our understanding of this process in the first two years of life. 

 

Dr. Lizet Ketelaar, Senior Onderzoeker, NSDSK afdeling Onderzoek & Ontwikkeling

Klankontwikkeling bij baby’s met gehoorverlies
Lang voordat kinderen hun eerste woordjes zeggen, produceren ze al hun eerste klanken. Hoe verloopt de klankontwikkeling bij de huidige generatie kinderen met gehoorverlies in Nederland? En welke factoren (zoals mate van gehoorverlies, draagfrequentie van het hoorhulpmiddel) zijn hierop van invloed? De NSDSK is een longitudinaal onderzoek gestart om hier zicht op te krijgen en een interventie te ontwikkelen om de klankontwikkeling van deze kinderen te stimuleren. In deze presentatie wordt de opzet van het onderzoek besproken en worden eerste resultaten gedeeld.

Programma onder voorbehoud