Vroege opsporing van TOS

16 februari 2018 - Noëlle Uilenburg (NSDSK) en collega's publiceerden het artikel 'Accuracy of a Screening Tool for Early Identification of Language Impairment' in het wetenschappelijke tijdschrift 'Journal of Speech, Language and Hearing Research' van januari 2018. Een Nederlandse samenvatting van het artikel leest u hieronder.

Met het VTO taalscreeningsinstrument TOS vroeg opsporen
 
In Nederland wordt bij alle kinderen op het consultatiebureau met 24 maanden de taalontwikkeling gescreend. Het VTO taalscreeningsinstrument is ontwikkeld om het opsporen van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) uniform en vroeger te laten plaatsvinden. In het onderzoek van Uilenburg e.a. worden twee studies beschreven naar het effect van het VTO taalscreeningsinstrument in vergelijking met de reguliere methode van opsporing van TOS: het Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek.
Uilenburg en haar collega’s vonden dat er meer gevallen van TOS werden opgespoord met het VTO taalscreeningsinstrument dan met de huidige methode (2,4% versus 0,4%). Ook waren kinderen beduidend jonger ten tijde van de opsporing. In de regio’s waar het VTO taalscreeningsinstrument werd gebruikt, bleken meisjes bijna twee jaar jonger en jongens een jaar jonger wanneer zij uitvielen op de screening. Het VTO taalscreeningsinstrument is dus effectiever dan de huidige methode van opsporing en voorkomt bovendien een sekse bias in de signalering van TOS ten nadele van meisjes.

 

Category