Start behandelgroep voor dove/slechthorende peuters in Heerhugowaard

De NSDSK is in Heerhugowaard een behandelgroep ‘de Knipoog’ gestart voor dove/slechthorende peuters (d/sh). De groep voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar is gevestigd in het gebouw van De Linde van Stichting Kinderdagopvang Heerhugowaard.

‘De Knipoog’ Heerhugowaard is de vijfde behandelgroep van de NSDSK voor d/sh peuters in Noord-Holland. Met de start van deze groep biedt de NSDSK zorg dichter bij huis en speelt de NSDSK in op de toenemende vraag naar groepsbehandeling voor dove/slechthorende kinderen in de kop van Noord-Holland.  

Op ‘de Knipoog’ krijgen de peuters twee ochtenden per week groepsbehandeling. De kinderen leren van elkaar en komen in contact met andere kinderen met een gehoorverlies. Aan de hand van een vast dagritme en thema’s zijn er allerlei activiteiten voor de peuters, zoals knutselen, muziek maken en voorlezen. Ontwikkeling van taal, emoties, spel en identiteit staan hierbij centraal. De groep bestaat uit maximaal acht kinderen. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling. Door ouders actief te betrekken bij de behandeling, kan deze thuis voortgezet worden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de teamleider d/sh, via telefoonnummer 020-574 59 45.   

Category