Relaties tussen taal, gedrag en ouderlijke stress bij kinderen met TOS

In februari 2019 verschijnt het artikel 'Association of language, behavior, and parental stress in young children with a language disorder' van collega Bernadette Vermeij in Research in Developmental Disabilities. Dit onderzoek geeft een kijkje in de relaties tussen taal, gedrag en ouderlijke stress bij kinderen met TOS. Het blijkt dat er geen relatie is tussen taalontwikkeling van het kind en ouderlijke stress. Het patroon van relaties tussen taalontwikkeling en gedrag van het kind zijn complex. Opvallend is dat de relaties tussen taal, gedrag en ouderlijke stress niet verschillen per type TOS. Voor kinderen met enkel begripsproblemen vinden we relaties tussen dezelfde domeinen als voor kinderen met begrips- én productieproblemen. 

Klik hier voor het hele (Engelstalige) artikel.

Dit artikel is een samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Category