Publicaties in Vakblad Vroeg

In het themanummer 'Gehoor' van Vakblad Vroeg (editie lente 2019) staan twee bijdragen vanuit de NSDSK. Deze editie gaat over vroegsignalering en vroeghulp voor kinderen met gehoorproblemen. 

Tijdige screening gehoor cruciaal
In het artikel over de neonatale gehoorscreening vindt u meer informatie over de organisatie van de gehoorscreening en het effect van vroege interventie op de ontwikkeling van kinderen met gehoorverlies. Klik hier voor het artikel.

Matig gehoorverlies risico voor ontwikkeling
In het artikel over matig slechthorende kinderen wordt ingegaan op de invloed van een matig gehoorverlies op allerlei aspecten van de ontwikkeling, bijvoorbeeld de taalvaardigheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Klik hier voor het artikel.

Category