Promotie van Evelien Dirks aan de Universiteit Leiden

Op woensdag 31 oktober jl. vond de promotie plaats van Evelien Dirks, senior onderzoeker bij de NSDSK, op haar onderzoek naar peuters met een matig gehoorverlies. Tijdens de plechtigheid werd door verschillende leden van de promotiecommissie gewezen op het baanbrekende karakter van haar onderzoek. Kinderen met een matig gehoorverlies worden wel eens “de vergeten groep” genoemd. Er is naar deze groep veel minder onderzoek gedaan dan naar kinderen met ernstig gehoorverlies. Dankzij het werk van Evelien hebben we nu meer inzicht in het psychosociaal functioneren van deze peuters en in de invloed die ouders hierop hebben. De promotie werd voorafgegaan door een minisymposium waarin verschillende sprekers, waaronder professor Gary Morgan van City University of London, hun licht deden schijnen op de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen. Het ging over taalontwikkeling, sociaal functioneren, ouder-kind-interactie, de samenhang tussen deze domeinen en het belang van vroege interventies. Ook gaf Evelien tijdens dit minisymposium het zogenaamde ‘lekenpraatje’ waarin ze haar proefschrift op eenvoudige wijze samenvatte voor degenen die niet zo diep in de materie zitten.
 
Op de foto wordt Evelien geflankeerd door haar twee promotores, Carolien Rieffe en Johan Frijns.

Via onderstaand bestelformulier kunt u een (digitaal) exemplaar van het proefschrift aanvragen.
Let op: het proefschrift is in het Engels. Een Nederlandse samenvatting vindt u achterin het proefschrift.
 

Category 

Bestelformulier proefschrift 'Psychosocial Functioning in Toddlers with Moderate Hearing Loss'