Ouderavond over Passend Onderwijs

Ouderorganisaties FOSS en Fodok organiseren op dinsdagavond 9 oktober een ouderavond Passend Onderwijs, speciaal voor ouders van een doof of slechthorend kind of van een kind met TOS. De avond is bedoeld om actuele ontwikkelingen te horen en ervaringen te delen. Deze algemene bijeenkomst wordt gehouden op het VierTaal College in Schagen.
Iedereen is van harte welkom, of uw kind nu op het speciaal onderwijs of op het regulier onderwijs zit, met of zonder ambulante begeleiding van cluster 2 en ongeacht de onderwijsinstelling waar uw kind zit of waarvan het extra begeleiding krijgt.

Thema
Het onderwerp van gesprek op deze avond is: ‘In gesprek met school’.
Wat gaat goed op school? Wat kan ik verwachten? Waar zitten knelpunten? Ben ik voldoende betrokken bij het ontwikkelingsperspectiefplan?
Op deze avond gaan we hierover in gesprek. Er zullen ook jongeren aanwezig zijn om over hun schoolervaringen te praten.
Lees hier de uitnodiging en geef u op voor deze informatieve bijeenkomst.

Category