NSDSK start AJONGH-training voor slechthorende kinderen

Hoe ga je om met je gehoorverlies? Hoe gaan anderen om met jouw gehoorverlies, zoals klasgenootjes en ouders? Wat is een gehoorverlies precies? Deze en meer vragen staan tijdens de AJONGH- training centraal. AJONGH staat voor Als Je Oren Niet Goed Horen.
 
De AJONGH-training is een groepstraining voor slechthorende kinderen tussen de 5 en 15 jaar oud en hun ouders. In de training, ontwikkeld door collega organisatie Kentalis, komen naast sociale en communicatieve vaardigheden onderwerpen aan bod als inzicht in (je eigen) slechthorendheid, acceptatie, audiogrammen lezen en het inzetten van hoorhulpmiddelen. De onderwerpen worden door middel van gesprekken, spelletjes, oefeningen en andere creatieve werkvormen behandeld. De ouders krijgen door het volgen van de training meer inzicht in de gevolgen van het gehoorverlies op het leven van hun kind, waardoor zij beter tegemoet kunnen komen aan hun behoeften.
 
Naast kennis over hun gehoorverlies is voor slechthorende kinderen het contact met andere slechthorende kinderen erg belangrijk. Tijdens deze training leren ze andere kinderen kennen met een gehoorverlies en kunnen ze hun ervaringen delen. Ook vertelt een ervaringsdeskundige tijdens de training over zijn slechthorendheid, over wat dit voor hem betekent en hoe hij hiermee omgaat. Deze ervaringen zijn voor de ouders herkenbaar en de kinderen kunnen zich met de verhalen identificeren.
 
De AJONGH-training bestaat uit zes bijeenkomsten voor kinderen en drie bijeenkomsten voor ouders. Het betreft een training in de regio Alkmaar voor cliënten die bij ons audiologisch centrum bekend zijn. Ouders en kinderen die voor de eerst komende training in aanmerking komen benaderen wij per brief. Mocht u in een andere regio wonen, dan kunt u navraag doen bij uw audiologisch centrum of, wanneer en waar er een soortgelijke training bij u in de buurt wordt aangeboden.
Category