NSDSK erkend door ZonMw als expertise-organisatie

ZonMw organiseert en financiert onderzoeksprogramma’s in de gezondheidszorg, in opdracht van het Ministerie van VWS. In het jaar 2019 start een nieuw ZonMw programma, gericht op de zintuiglijk gehandicaptenzorg

Om zelfstandig binnen dit nieuwe programma projecten te kunnen indienen, moet je als organisatie door ZonMw erkend worden als expertise-organisatie in de zintuiglijk gehandicaptenzorg. Dat houdt in dat je een bijzondere positie en verantwoordelijkheid hebt, omdat je de kennis en expertise in de branche verder brengt, dankzij onder andere wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht. In oktober heeft de NSDSK haar aanvraag ingediend, met een lijst van publicaties en presentaties en een overzicht van innovaties die ten goede komen aan de sector. Hierop hebben we recent bericht van ZonMw ontvangen dat we erkend zijn als expertise-organisatie en dat de erkenningscommissie onder de indruk was van onze aanvraag. Naast de NSDSK zijn ook Auris en Kentalis erkend als expertise-organisaties. Met onze collega’s gaan we nu plannen maken voor onderzoek en kennisoverdracht in de komende jaren.

Category