Natuurlijk Communiceren - Kennis en vaardigheden voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies

Binnen de NSDSK-Vroegbehandeling doof/slechthorend is de module Natuurlijk Communiceren ontwikkeld. In deze module worden ouders op een gestandaardiseerde manier geïnformeerd over verschillende onderwerpen rondom het gehoorverlies
van hun kind. Daarnaast krijgen zij vaardigheden aangereikt om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, waarbij aangesloten wordt op de gevolgen van een gehoorverlies voor de ontwikkeling van een kind. Natuurlijk Communiceren bestaat uit twee modules voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies. De eerste module wordt aangeboden bij de start van de vroegbehandeling en de tweede module wanneer het kind tussen de één en tweeëneenhalf jaar oud is. In dit artikel, verschenen in het augustusnummer van VHZ, gaan de auteurs in op de achtergrond, werkwijze en inhoud van Natuurlijk communiceren. Daarnaast komen de ervaringen van ouders en professionals aan bod.

Auteurs: Rosanne van der Zee, Evelien Dirks, Maaike van Dijk en Yvette Hijmans

Category