Najaar 2019 uitbreiding met nieuwe behandelmethode tinnitus

Het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) begeleidt al vele jaren cliënten met tinnitusklachten en doet onderzoek hiernaar. Veel tinnitus cliënten hebben daar profijt van. Er is een nieuwe behandelmethode ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht. In de loop van 2019 breiden wij onze zorg voor tinnitus cliënten uit met deze methode. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om cliënten te verwijzen of in te schrijven voor deze behandelmogelijkheid. Wij verwachten dat dit in het najaar van 2019 wel mogelijk is. Houd onze website in de gaten voor berichten over de stand van zaken.  
 

Category