Interactief voorlezen met dove en slechthorende kinderen

Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij een kind actief betrokken wordt bij het verhaal. Deze manier van voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en de ontluikende geletterdheid van dove en slechthorende (DSH) kinderen. Ouders spelen hier een belangrijke rol in. Echter lezen ouders vaak nog niet op een interactieve manier voor. Daarom wordt begeleiding aangeraden om ouders deze interactieve voorleesstrategieën aan te leren, zodat ze hun kind meer betrekken bij het voorlezen.
In een onderzoek van de NSDSK, Kentalis en Pento is onderzocht hoe het voorleesgedrag van ouders beïnvloed wordt wanneer zij deelnemen aan een cursus interactief voorlezen. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten waarin ouders informatie krijgen over interactief voorlezen met dove en slechthorende peuters en oefenen met het toepassen van de strategieën. Ouders van 18 jonge DSH-kinderen namen deel aan deze cursus en hun interactieve voorleesgedrag werd vergeleken met dat van 10 ouders van DSH-kinderen die niet deelnamen aan de cursus. De resultaten lieten zien dat het interactieve voorleesgedrag van ouders toenam wanneer zij deel hadden genomen aan de cursus. Deze ouders pasten meer interactieve strategieën toe tijdens het voorlezen dan ouders die niet hadden deelgenomen aan de cursus. Deze bevindingen suggereren dat de cursus interactief voorlezen met dove en slechthorende peuters opgenomen zou moeten worden in vroege interventieprogramma’s voor DSH-kinderen.

Wil je het hele artikel in het Journal of Deaf Studies and Deaf Education lezen? Klik dan hier
 

Category