De NSDSK breidt uit met twee Ambulante Teams voor peuters met TOS

Wegens het succes van het vorig jaar gestarte Ambulant Team regio Kennemerland heeft de NSDSK besloten om uit te breiden met een Ambulant Team regio Amsterdam en een Ambulant Team regio Alkmaar. Deze twee Ambulante Teams zijn op 1 september jl. van start gegaan. Het Ambulant Team biedt zorg aan kinderen met een indicatie voor ZG-zorg en behandelt het kind binnen het gezin en de directe omgeving. Het team bestaat uit een teamleider/gedragswetenschapper, een logopedist en een ambulant pedagogisch begeleider.
 
De behandeling
Het Ambulant Team komt gedurende een half jaar bij ouders thuis en op het dagverblijf, op de peuterspeelzaal, bij de gastouder of andere opvang. Ouders leren door middel van indirecte logopedie vaardigheden waarmee zij actief de spraak- en taalproblematiek van hun kind kunnen aanpakken. Daarnaast wordt op de opvang aan de leidsters begeleiding geboden hoe zij de taalontwikkeling van het kind in een groep kunnen stimuleren.
 

Meer informatie
Anja Gaarthuis, teamleider/gedragswetenschapper, agaarthuis@nsdsk.nl , 06-30429122. 
Category