Cursus Emotieweb van start op 26 januari 2018

Als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij een kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot problemen in de omgang met anderen en tot frustraties bij het kind. Opsporen waar de achterstanden precies zitten geeft handvatten voor de behandeling. Zo kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Emotieweb brengt verschillende deelgebieden van de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van emoties, het uiten van empathie, maar ook aan gedragsproblemen. De scores van een kind op deze aspecten worden via Emotieweb vergeleken met die van een normgroep. De visuele rapportage maakt het mogelijk om in één oogopslag te zien waar de sterke en zwakke kanten van een kind zitten. Middels gedragsobservaties en vragenlijsten wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht.

Tijdens de cursus van drie dagdelen, verdeeld over twee bijeenkomsten, leert u hoe Emotieweb is opgezet, hoe u de verschillende onderdelen moet afnemen, en hoe u de uitkomsten kunt invoeren, interpreteren en rapporteren. Als de cursus succesvol is afgerond, wordt een gebruikersaccount verstrekt dat actief is gedurende de licentieperiode. Een licentie wordt op organisatieniveau aangeschaft en wordt jaarlijks verlengd. Lees meer over de cursus en cursusdata: nsdsk.nl/academie/emotieweb. Lees meer over Emotieweb in het artikel dat is verschenen in Vakblad Vroeg, klik hier en op www.emotieweb.nl.
 

Category