Congres TaalStaal 2017

Op 10 november a.s. vindt de derde editie van het wetenschappelijk congres TaalStaal plaats in Utrecht. Het thema is 'Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). De organisatie van TaalStaal is in handen van Auris, Kentalis, de NSDSK en Pento in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Het doel van TaalStaal is recente internationale en Nederlandse onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor de dagelijkse praktijk.

Sprekers
Naast sprekers van de organiserende partijen zoals Bernadette Vermeij van de NSDSK geven buitenlandse sprekers een presentatie en bieden zij zicht op belangwekkend onderzoek buiten Nederland. De voertalen van het congres zijn Nederlands en Engels. De Engelstalige lezingen worden vertaald en via boventiteling aan de deelnemers ter beschikking gesteld.

Internationale sprekers:
• Prof. dr. D. Bishop, University of Oxford, UK. Factoren die van invloed zijn op taalleren door kinderen. 
• Prof. dr. J. Law, University of Newcastle, UK. Diverse interventiemodellen internationaal en rol van ouders bij behandeling. 
• Prof.dr. L. Leonard, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA. Behandeling van morfosyntactische problemen.

Medewerkers van de organiserende partners geven presentaties over:
• Voorspellers van het effect van vroegbehandeling bij peuters met TOS
• Effectiviteit logopedie in combinatie met onderwijsondersteuning bij kleuters met TOS
• FIT in peuterbehandelgroepen
• Effectiviteit van indirecte logopedie
• Soorten effecten van peuterbehandelgroepen voor kinderen met TOS

Voor wie
TaalStaal is bedoeld voor onder andere leraren, logopedisten, ambulant dienstverleners, intern begeleiders, gedragsdeskundigen, linguïsten, artsen en andere professionals die met TOS te maken hebben.

Wilt u op deze dag een posterpresentatie houden over uw eigen onderzoek op het gebied van TOS, meld u dat dan vóór 1 maart 2017 bij congres@taalstaal.nl. Meer informatie over dit congres vindt u op www.taalstaal.nl 

Category