Cliënten van de Vroegbehandeling geven de NSDSK een 8,7

De NSDSK vindt het belangrijk om de tevredenheid te meten van haar cliënten. Voor het Audiologisch Centrum doen we mee met een landelijk onderzoek, waarbij al onze cliënten worden uitgenodigd om hun reactie te geven. Voor de Vroegbehandeling hebben we een doorlopend intern onderzoek en daarnaast houden we eens per drie jaar voor deze afdeling een extern onderzoek, door een onafhankelijk bureau.
 
Inmiddels zijn de resultaten bekend van het externe onderzoek van 2017. De belangrijkste score voor ons is het rapportcijfer voor de NSDSK als geheel. Dat is deze keer een 8,7. In 2014 was het een 8,4. Behalve de algemene score wordt er ingezoomd op verschillende aspecten van de zorg, zoals deskundigheid van medewerkers, tijd en aandacht voor de kinderen en samenhang in de zorg. Op de meeste items zien we mooie resultaten en een beweging verder naar boven ten opzichte van 2014. Op enkele punten waar het beter kan, nemen we uiteraard actie.
 
Opmerkelijk is dat 99% van alle respondenten ons beslist of waarschijnlijk zou aanbevelen bij anderen. Daar zijn we heel trots op en daarom is op alle locaties taart getrakteerd voor de medewerkers.
 

Category