Behandelgroep de Zon genomineerd voor innovatieprijs

Behandelgroep de Zon van de NSDSK is genomineerd voor de Siméa Innovatieprijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan innovaties die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De Zon is de eerste behandelgroep in Nederland voor kinderen met een ernstige spraakontwikkelingsstoornis. Het doel van deze kortdurende behandeling is de verstaanbaarheid dusdanig verbeteren, zodat de behandeling eerder overgedragen kan  worden aan de eerstelijns logopediepraktijk. De grote meerwaarde van behandelgroep de Zon is dat het doel van de behandelgroep nauw aansluit op de hulpvraag van de ouders: beter verstaanbaar worden van hun kind.

Behandeling

De behandeling is een intensief en kort traject van 26 weken, waarbij kinderen met dezelfde vorm van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij elkaar in de groep zitten. De peuters bezoeken twee ochtenden per week de behandelgroep. Hier krijgen zij groepsbehandeling en individuele logopedie. De NSDSK maakt hierbij gebruik van een fonologielijn ontwikkeld door Kentalis. Er is gekozen voor een multidisciplinaire aanpak in groepsverband zodat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden, waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het behandelteam bestaat uit twee logopedisten, een klinisch linguïst, een gedragswetenschapper en een pedagogisch begeleider. De NSDSK onderzoekt de resultaten van deze nieuwe behandelvorm, door deze te vergelijken met de gewone zorg.

De winnaar van de innovatieprijs wordt op vrijdag 20 april bekend gemaakt tijdens het SiméaCongres. Zie http://vhz-online.nl/nominaties-simea-innovatieprijs-2018

Wetenschappelijk onderzoek

Behandelgroep de Zon is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling en de afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat van alle kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, kinderen met een fonologische stoornis de beste prognose hebben. Binnen dit ‘fonologieproject’ onderzoekt de NSDSK of sneller en/of betere behandelresultaten verkregen worden wanneer een specialistisch team gericht en intensief aan de spraakproductie werkt.

Meer informatie over behandelgroep de Zon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Diender, klinisch linguïst, e-mail:mdiender@nsdsk.nl, telefoon: 020-574 59 45.

Category