Aandacht voor de privacy van cliënten

De NSDSK gaat zorgvuldig om met de privacy van cliënten, ouders en verwijzers.

Om goede zorg te kunnen leveren verwerken wij gegevens van onze cliënten en hun ouders en verwijzers. Voorop staat daarbij het leveren van goede zorg en tegelijkertijd het waarborgen van de privacy van onze cliënten. In mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze Europese wetgeving zijn de regels rondom privacy en de verwerking van persoonsgegevens extra aangescherpt. De NSDSK behandelt uw gegevens vertrouwelijk, volgens de richtlijnen van de AVG en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan vindt u op onze website

Als u vragen heeft over hoe de NSDSK omgaat met persoonsgegevens en met de privacy van cliënten kunt u ook contact opnemen met Marjolein Meester, beleidsmedewerker van de NSDSK. Zij is te bereiken via mmeester@nsdsk.nl of via telefoonnummer 020 - 574 59 45.

 

Category