Natuurlijk Communiceren

Kennis en vaardigheden voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies

In de module Natuurlijk Communiceren worden ouders op een gestandaardiseerde manier geïnformeerd over verschillende onderwerpen rondom het gehoorverlies van hun kind. Daarnaast krijgen zij vaardigheden aangereikt om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, waarbij aangesloten wordt op de gevolgen van een gehoorverlies voor de ontwikkeling van een kind. Natuurlijk Communiceren bestaat uit twee modules voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies. De eerste module met de thema's horen, taal, zichtbaar en auditieve neuropathie wordt aangeboden bij de start van de vroegbehandeling en de tweede module met de thema's ontwikkeling, ouder en kind en taal wanneer het kind tussen de één en tweeëneenhalf jaar oud is.
 
Het doel van Natuurlijk Communiceren is het bieden van psycho-educatie aan ouders over diverse onderwerpen, gerelateerd aan het gehoorverlies van jonge kinderen. Eveneens heeft Natuurlijk Communiceren tot doel om ouders te laten beschikken over vaardigheden waarmee zij de ontwikkeling van hun dove of slechthorende kind kunnen stimuleren tijdens natuurlijke momenten van interactie.

Meer informatie over de achtergrond, werkwijze en inhoud van Natuurlijk Communiceren kunt u lezen in dit artikel, gepubliceerd in het augustusnummer van VHZ: http://vhz-online.nl/natuurlijk-communiceren-kennis-en-vaardigheden-voor-ouders-van-jonge-kinderen-met-een-gehoorverlies.