Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijkheden van onderzoek en begeleiding door ons Audiologisch Centrum kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 072-514 10 50 of per email: achn@nsdsk.nl. Het ACHN verricht op beperkte schaal spraaktaaldiagnostiek voor kinderen van 2 tot 7 jaar elders, waaronder bij het ACHN Amsterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 020-574 59 45 of per email: secretariaatlutma@nsdsk.nl.