Links

Sociale media  
Twitter www.twitter.com/nsdsk_actueel
Facebook www.facebook.com/NSDSK
LinkedIn www.linkedin.com/company/nsdsk-specialist-in-language-and-hearing
   
Branchegerelateerd  
2Turvenhoog www.2turvenhoog.nl
Achmea Zorgkantoor www.achmeazorgkantoor.nl
Audiologisch Centrum van het AMC Amsterdam www.amc.nl/web/Zorg/Patient/Afspraak-op-de-polikliniek/Audiologisch-Centrum.htm
Balans, landelijke ouder vereniging www.balansdigitaal.nl 
BOSK - Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders www.bosk.nl 
Doof.nl  www.doof.nl 
Dovenschap  www.dovenschap.nl 
Emoties bij kinderen van 1 tot 5 jaar www.emoties1tot5.nl
FENAC - Federatie van Nederlandse Audiologische Centra www.fenac.nl 
Focusonemtions www.focusonemotions.nl
Gebarencentrum www.gebarencentrum.nl
Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden www.ggmd.nl
Hoorinfotheek www.hoorinfotheek.nl/
Stichting Hoormij www.stichtinghoormij.nl
Hoorplatform  www.hoorplatform.nl 
Hoortest  www.hoortest.nl 
Hoorwijzer www.hoorwijzer.nl
Jongerencommissie, SBNDJ (Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren) www.doof.nl/bedrijvengids/jongerencommissie-sbndj/27374
Kinderhoortest www.kinderhoortest.nl
Klinkt prima www.klinktprima.nl 
Kind en emotie www.kindenemotie.nl
Oren om te horen www.orenomtehoren.nl  
PGB - Persoonsgebonden Budget www.pgb.nl
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (voor ouders) www.rivm.nl/gehoorscreening 
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (voor professionals) www.rivm.nl/pns/gehoorscreening 
SIMEA - branchevereniging voor onderwijs aan en zorg voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven www.simea.nl
Tolknet Tolken voor doven en Slechthorenden www.tolknet.org
Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken www.stichtingrtg.nl
TU Delft  www.tudelft.nl 
Veilig achter het stuur: autorijden met doofheid www.veiligachterhetstuur.nl/autorijden-met-doofheid
VGN - Vereniging Gehandicapten Nederland www.vgn.nl
VGZ en baby & gehoor www.vgz.nl/zorg-en-gezondheid/levensfase/baby
Stichting Plotsdoven www.stichtingplotsdoven.nl
Visitaal - pictogrammen www.visitaal.nl
VU medisch centrum www.vumc.nl
Audiologisch Centrum van VU medisch centrum www.ac-vumc.nl
CI-team VU medisch centrum www.ci-vumc.nl
VGZ Zorgkantoor www.vgz-zorgkantoren.nl
VGZ informatie over langdurige zorg zintuiglijk gehandicapten www.vgz.nl/zorgadvies/hervorming-langdurige-zorg/zintuiglijk-gehandicapten
Zorg en Zekerheid Zorgkantoor www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl
   
Links voor ouders  
Balans, landelijke ouder vereniging www.balansdigitaal.nl 
FOSS, Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden www.foss-info.nl
OPCI, Onafhankelijk PlatformCochleaire Implantatie www.opciweb.nl 
ONICI, Onafhankelijk Centrum Cochleaire Implantatie (België) www.onici.be
FODOK - Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen www.fodok.nl
NVVS - Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden www.nvvs.nl
   
Overige   
Beste werkgever www.beste-werkgevers.nl
Goede doelen www.goededoelen.nl
Notaris www.notaris.nl 
Schenkservice www.schenkservice.nl
De Verbinding www.deverbindingbv.nl
Gebaren zeggen meer www.gebarenzeggenmeer.nl
Kies beter www.kiesbeter.nl
Zorgkaart Nederland www.zorgkaartnederland.nl