Kosten en vergoedingen

Vergoeding voor het onderzoek bij het Audiologisch Centrum

Uw zorgverzekeraar dekt de kosten voor onderzoek voor uzelf of uw kind in een Audiologisch Centrum. Audiologische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering. Dit betekent dat u mogelijk zelf een deel betaalt van de zorg die u heeft ontvangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de vergoeding van hoorhulpmiddelen kunt u terecht op de website van Hoorwijzer.

Wat kost het onderzoek?

Het Audiologisch Centrum kan niet altijd vooraf een inschatting maken van de kosten. Gedurende uw traject wordt duidelijk wat nodig is aan onderzoek en begeleiding. Uiteindelijk declareert het Audiologisch Centrum gedurende een periode het totaal aan verrichtingen (onderzoeken en (telefoon)gesprekken, inclusief voorbereidings- en verslagtijd). De optelsom bepaalt de zorgzwaarte die in categorieën (Audiologische Producten) is ingedeeld. Per categorie is een prijsafspraak gemaakt met de verschillende zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar zijn er dus prijsverschillen. Wij sturen de nota rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor niet-gecontracteerde zorg (passantentarieven)

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de NSDSK voor audiologische zorg, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Klik hier voor de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg, de zogenaamde passantentarieven.

Wanneer ontvang ik een factuur?

Komt u voor het eerst bij het audiologisch centrum? Dan sturen wij na drie maanden een factuur aan uw zorgverzekeraar. Als u na deze drie maanden vervolgafspraken heeft, dan sturen we een keer per vier maanden een rekening naar de zorgverzekeraar. U krijgt hierover bericht van uw zorgverzekeraar. Zij laten u weten of u zelf nog een bedrag moet betalen in verband met eigen risico of dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt.

Mijn behandeling begint in het ene jaar en loopt door in het volgende jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

De startdatum van uw behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Dit komt omdat uw zorgtraject is opgedeeld in subtrajecten met een looptijd van 3 maanden. De startdatum van het subtraject bepaalt het jaar waarin het eigen risico wordt aangesproken. Bijvoorbeeld: Het eerste bezoek  aan het ACHN was op 1 februari 2017. Het 1e subtraject heeft een looptijd van 3 maanden en duurt tot 1 mei 2017.
 
Subtraject Stratdatum subtraject Einddatum subtraject
1 1 februari 2017 1 mei 2017
2 1 mei 2017 1 augustus 2017
3 1 augustus 2017 1 november 2017
4 1 november 2017 1 februari 2018

Uw tweede bezoek aan het ACHN is op 10 januari 2018. Dit bezoek valt in het 4e subtraject, dat een startdatum heeft van 1 november 2017 (zie bovenstaande tabel). Op deze manier kan het voorkomen dat het bezoek in 2018 plaatsvindt, maar dat het eigen risico van 2017 aangesproken wordt.

Transparante zorgnota

Op verzoek van de minister is per 1 juni 2014 een nieuwe zorgnota ingevoerd, waarin u meer gegevens zult aantreffen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website www.dezorgnota.nl. Hier vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden, een brochure met informatie over kosten en de checklist met tips voorafgaand aan uw afspraak.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via het telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl.