Kinderen met TOS

Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

Bij een taalontwikkelingsstoornis verloopt het leren van taal niet vanzelf, terwijl daar geen duidelijke oorzaak voor is. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal ten opzichte van hun leeftijdgenootjes.

Een goede taalontwikkeling is van belang voor de toekomst van uw kind. Kinderen die niet goed praten lopen vaak vast in het contact met anderen. Ze kunnen niet goed duidelijk maken wat ze willen, voelen en hebben meegemaakt. Daarnaast kan het niet goed praten van invloed zijn op het leren. Door het vroegtijdig opsporen van problemen, kan de behandeling vroeg beginnen. Hierdoor  is de kans groter dat uw kind een goede start kan maken op school. 

Twijfels over taalontwikkeling

Als u twijfelt over de taalontwikkeling van uw kind dan kunt u dit laten onderzoeken bij het Audiologisch Centrum van de NSDSK of bij een van de andere audiologische centra. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van een arts. Dit onderzoek vindt plaats bij kinderen vanaf 2 jaar en wordt uitgevoerd door een linguïst en een logopedist. Als blijkt dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) dan kijken we samen met u hoe we uw kind het beste kunnen helpen. De NSDSK behandelt kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Bij alle vormen van behandeling bent u als ouder heel belangrijk. De behandeling van uw kind vindt plaats op een behandelgroep, bij u thuis of op het dagverblijf.

Meer informatie

Voor meer informatie over taalontwikkeling kunt u contact opnemen met de Afdeling Vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar nsdsk@nsdsk.nl

Voor meer informatie over onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl. Met het ACHN Amsterdam voor spraaktaaldiagnostiek voor kinderen van 2 tot 7 jaar kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020-5745945 of een email sturen naar secretariaatlutma@nsdsk.nl.
 “We hebben jullie ervaren als een zeer professioneel, deskundig en betrokken team. Hidde ging elke dag met plezier naar de Ster en kwam opgewekt uit de groep. De communicatie was open en doelgericht. Daarnaast ervoeren wij een warme sfeer in de groep. Zowel voor de kinderen als voor de ouders. We kijken zeer goed terug.” - Wim en Emmy Oosterhoff, ouders van Hidde (behandelgroep de Ster Haarlem)