Kinderen

Gehoortest baby's

Vanaf de geboorte is een goed gehoor belangrijk om goed te leren praten. Het zo snel mogelijk ontdekken van een gehoorafwijking zorgt ervoor dat uw baby meteen de juiste hulp krijgt. Hierdoor kan uw baby ook met een afwijking in het gehoor uiteindelijk goed communiceren. De afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen (VOG) van de NSDSK ondersteunt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op het gebied van de gehoortest voor pasgeboren baby’s; “de neonatale gehoorscreening”.

Kinderen met een gehoorverlies

Voor de meeste ouders komt het nieuws onverwacht dat hun kind een gehoorverlies heeft. Zij zijn vaak nog onbekend met doofheid of slechthorendheid, dit roept dan  logischerwijs veel vragen op. Hoe kan ik communiceren met mijn kind? Zal mijn kind kunnen leren praten? Krijgt mijn kind hoortoestellen? Heeft mijn kind gebaren nodig om te communiceren? Kan mijn kind later naar de basisschool? Hoe zit dat met het maken van vriendjes? Klik hier voor meer informatie over onderzoek en behandeling van kinderen met een gehoorverlies.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Praat uw kind niet goed en heeft uw kind moeite met het begrijpen van taal ten opzichte van leeftijdgenootjes? Wilt u graag weten of uw kind een probleem heeft met de taalontwikkeling? Dan kunt u terecht bij de NSDSK voor onderzoek en behandeling. Wij doen onderzoek op ons Audiologisch Centrum Holland Noord bij kinderen van 2 tot 16 jaar en behandelen kinderen van 2 tot 4 jaar. Heeft uw kind een taalontwikkelingsstoornis dan is een vroege start van de behandeling belangrijk. Klik hier voor meer informatie over een taalontwikkelingsstoornis (TOS).