Hyperacusis: gewone geluiden als vervelend ervaren

Hyperacusis is een gehooraandoening waarbij iemand ‘gewone’ geluiden, zoals stromend water en bestek, als onaangenaam luid ervaart. Dit is soms zelfs pijnlijk en kan voor veel hinder zorgen. Het Audiologisch Centrum adviseert en begeleidt personen die last hebben van deze aandoening om de kwaliteit van leven te verhogen.  

Het is nog niet duidelijk waardoor hyperacusis ontstaat. Wel is er vaak sprake van een gehoorverlies. Een gehoorverlies kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld door hard geluid (een knal of door machines op het werk), of door een bepaalde ziekte (bv. ziekte van Ménière). Naast een andere waarneming van geluid door een gehoorverlies speelt vooral ook de beleving van geluid en hoe u hiermee om gaat een belangrijke rol. Deze psychische factor bepaalt mede hoeveel hinder u ervaart van de hyperacusis.

Klachten helpen verminderen

Het Audiologisch Centrum helpt iedereen die problemen heeft met het gehoor. Er is geen medische oplossing voor hyperacusis. Dat betekent niet dat we niets kunnen doen. Onze adviezen, het inzetten van bepaalde apparatuur en training kunnen de klachten flink helpen verminderen. We helpen u om zo goed mogelijk om te gaan met hyperacusis. Een zekere gevoeligheid voor luide geluiden blijft bestaan, maar normaal functioneren is weer mogelijk. Het is belangrijk om in actie te komen. Indien er geen maatregelen worden genomen, kunnen de klachten in de loop der tijd toenemen.

Het Audiologisch Centrum kan informatie en advies geven over:

  • Het vermijden van risicovolle situaties
  • Gehoorbescherming: Voor mensen met hyperacusis geldt hetzelfde advies als voor mensen met een normaal gehoor: bescherming tegen harde geluiden is wenselijk. Mensen met hyperacusis kunnen de bescherming gebruiken in situaties met relatief veel geluid: een drukke verkeersweg of een zaal met veel mensen. In stille situaties of niet al teveel geluid moet gehoorbescherming juist niet gedragen worden.
  • Hoortoestellen: als u een gehoorverlies heeft zal het Audiologisch Centrum vaak adviseren om hoortoestellen te gebruiken. De hoortoestellen kunnen ook zo worden ingesteld dat luide geluiden worden gedempt.
  • ​Het vinden van een balans tussen werk, thuis en vrije tijd.

Als u dat wilt kan het Audiologisch Centrum ook mensen in uw omgeving, thuis of op uw werk, informeren over hyperacusis. Dit kan helpen om het begrip voor uw situatie te vergroten. De juiste behandeling is een maatwerktraject dat we samen met u vormgeven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Audiologisch Centrum via het telefoonnummer 072-5141050 of een email sturen naar achn@nsdsk.nl.

Verwijzing en vergoedingen

Voor begeleiding heeft u een verwijzing nodig. Meer informatie over de verwijzing vindt u hier. Voor meer informatie over de vergoedingen klikt u hier."Een plek waar alle deskundigheid op het gebied van hoor problematiek geclusterd is vind ik een perfecte oplossing. Ik kan het lotgenoten zeer zeker aanbevelen."