Doe mee aan 'Klankontwikkeling'

Voor ons onderzoeksproject 'Klankontwikkeling van jonge kinderen met gehoorverlies' zijn wij op zoek naar deelnemers. Dove of slechthorende baby's van 0-6 maanden kunnen meedoen aan het onderzoek.

De klankontwikkeling is een voorloper van de gesproken taalontwikkeling. Voordat kinderen gaan praten beginnen ze al met het maken van klanken. Uit internationaal onderzoek blijkt dat kinderen met gehoorverlies vaak achterlopen in hun klankontwikkeling, ze beginnen bijvoorbeeld later met brabbelen. De vroegbehandeling van kinderen met gehoorverlies is echter in elk land anders. Daarom is het belangrijk om de klankontwikkeling ook in Nederland te onderzoeken en een interventie te ontwikkelen die de klankontwikkeling van Nederlandse kinderen met gehoorverlies optimaal stimuleert.

We willen onderzoeken of de klankontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen anders verloopt dan die van horende kinderen. Daarom vragen we zowel ouders van dove en slechthorende kinderen als ouders van horende kinderen om mee te werken aan dit onderzoek. Op die manier kunnen we de twee groepen met elkaar vergelijken. Momenteel zijn wij op zoek naar ouders van dove of slechthorende baby's.

Wat houdt meedoen aan het onderzoek in?
Door u meerdere keren vragen te stellen over de klanken die uw kind maakt, krijgen we informatie over de ontwikkeling van die klanken. U wordt hiervoor gebeld door een logopedist. Die stelt u ook vragen over hoe vaak en wanneer uw kind zijn/haar hoortoestel(len) draagt, omdat dit mogelijk van invloed is op de klankontwikkeling. Per keer duurt dit ongeveer 15 minuten. Daarnaast vragen we na elk belmoment om een vragenlijst over de het gehoor van uw kind in te vullen. Tot slot vragen we u één keer om een korte vragenlijst in te vullen met achtergrondgegevens van uw kind en het gezin. Ook vragen we aan het audiologisch centrum waar uw kind in behandeling is om audiologische gegevens zoals de mate van gehoorverlies aan ons door te geven. We verzamelen gegevens op de volgende vijf leeftijden: als uw kind 6, 9, 12, 15 en 18 maanden oud is. Het onderzoek stopt als uw kind 18 maanden is.

Interesse of meer weten?
Vul dan onderstaand contactformulier in. Een onderzoeker zal dan contact met u opnemen en u de toestemmingsverklaring en informatiebrief toesturen. 

 

Contactformulier Klankontwikkeling