Doe mee aan 'Het gevoel dat ik bedoel'

Voor ons onderzoeksproject 'Het gevoel dat ik bedoel' starten we in november 2017 met het werven van deelnemers. Kinderen van 6 tot en met 10 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek. 

Waar gaat het onderzoek over?
Iedere dag weer hebben kinderen te maken met allerlei emoties en gevoelens. Een kind kan teleurgesteld zijn omdat het geen ijsje krijgt, trots vanwege het winnen van een spel of jaloers omdat een ander kind een cadeautje krijgt. Kinderen moeten leren hoe ze met hun eigen emoties én met die van anderen omgaan.

Voor dove/slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan het lastiger zijn om verschillende emoties te leren herkennen, begrijpen en benoemen. Ook is het voor hen soms moeilijker om hun eigen emoties onder controle te houden en gepast op de emoties van anderen te reageren. In het onderzoeksproject ‘Het gevoel dat ik bedoel’ willen wij hier meer zicht op krijgen. Dit doen wij door kinderen met TOS en dove/slechthorende kinderen van 6 t/m 10 jaar te vergelijken met leeftijdgenoten zonder TOS of gehoorproblemen.

Wat houdt het onderzoek in?
Een onderzoeker van de NSDSK neemt, bij voorkeur op school, in ongeveer 30 minuten taakjes bij uw kind af. Er zijn bijvoorbeeld verhaaltjes waarbij uw kind emoties van de hoofdpersonen moet benoemen en moeilijke puzzels waarbij wij kijken hoe uw kind reageert als het niet meteen lukt om de puzzel op te lossen. Wij filmen de testsessie, zodat wij achteraf de reacties van uw kind kunnen bekijken en analyseren. Wij vragen u om een aantal vragenlijsten in te vullen over uw kind. U kent uw kind het beste en deze vragenlijsten zijn een waardevolle aanvulling op de taakjes. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten en kan online.

Interesse of meer weten?
Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op om u meer te vertellen over het onderzoek en om een afspraak te maken.

Klik hier voor de digitale folder.

Formulier 'Het gevoel dat ik bedoel'