Audiologisch Centrum Holland Noord

De huisarts of medisch specialist (KNO-arts, kinderarts, jeugdarts) en de StAr-geregistreerde audicien kan verwijzen naar ons Audiologisch Centrum Holland Noord. Bij werkgerelateerde problemen kan een bedrijfsarts verwijzen. Logopedisten of schoolbegeleiders kunnen bij de arts vragen om een doorverwijzing naar ons Audiologisch Centrum. Voor verzekerden bij Menzis (Anderzorg of Azivo) geldt de vergoeding niet voor verwijzingen die door de jeugdarts van het consultatiebureau zijn gemaakt. CZ vergoedt geen verwijzingen gemaakt door de audicien.

Voor audiciens: U helpt ons efficiënt in te plannen door volledige informatie aan te leveren over het gehoor en de hoortoestellen. Er valt te denken aan:

  • oude audiogrammen
  • informatie over huidige eigen toestellen, inclusief merk, type en aanschafdatum
  • informatie over toestellen die op proef zijn, inclusief merk, type en duur van de proef
  • argumenten voor eventuele vervanging


Per dinsdag 13 augustus a.s. wordt het faxnummer van het Audiologisch Centrum Holland Noord afgesloten.