Nieuws

Kersverse GZ-psychologen ontvangen hun diploma

De NSDSK is, samen met De Bascule, sinds enkele jaren erkend als praktijkopleider voor GZ-psychologen. Recentelijk ontvingen twee van onze collega’s, Evelien Konijnendijk en Maartje Stephan, hun diploma uit handen van de opleiders van het RINO.

lees meer

Start behandelgroep voor dove/slechthorende peuters in Heerhugowaard

De NSDSK is in Heerhugowaard een behandelgroep ‘de Knipoog’ gestart voor dove/slechthorende peuters (d/sh). De groep voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar is gevestigd in het gebouw van De Linde van Stichting Kinderdagopvang Heerhugowaard.

lees meer

NSDSK KinderGebaren-app wint Siméa Innovatieprijs 2017

De KinderGebaren-app heeft de Innovatieprijs in de wacht gesleept tijdens het jaarlijkse Siméa Congres op 6 en 7 april jl. De aanwezigen konden hun stem uitbrengen op drie genomineerde apps. 

lees meer

Nieuw: De KinderGebaren-app voor dove en horende kinderen

200 gebaren gemaakt door en voor kinderen zijn samengebracht in de KinderGebaren-app. De app is ontwikkeld door de vader van een doof jongetje en de NSDSK en sinds afgelopen zaterdag gratis beschikbaar.

lees meer

NSDSK KinderGebaren-app genomineerd voor innovatieprijs

Onze KinderGebaren-app is genomineerd voor de Siméa Innovatieprijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan innovaties die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

lees meer

Project Taal in Zicht is van start!

Taal in Zicht is een project waarin kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar gevolgd gaan worden. Met dit project proberen we verschillende vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van kinderen en jongvolwassenen met TOS te beantwoorden.

lees meer

NSDSK start behandelgroep voor kinderen met ernstige problemen in de verstaanbaarheid

Op 6 maart a.s. gaat behandelgroep ‘de Zon’ in Hoofddorp van start voor kinderen met ernstige problemen in de spraakproductie. De problemen in het verstaanbaar spreken worden vooral veroorzaakt door problemen in de klankontwikkeling (fonologische stoornis).

lees meer

Congres TaalStaal 2017

Op 10 november a.s. vindt de derde editie van het wetenschappelijk congres TaalStaal plaats in Utrecht. Het thema is 'Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS).

lees meer

Blije gezichten, droevige gezichten

27 januari 2017 - Carolien Rieffe van de Universiteit Leiden en Karin Wiefferink van de NSDSK publiceerden het artikel ‘Happy faces, sad faces: Emotion understanding in toddlers and preschoolers with language impairments’ in het wetenschappelijke tijdschrift 'Research in Developmental Disabilitie

lees meer

De NSDSK levert belangrijke bijdrage aan vaststellen CMV-infectie bij pasgeborenen

Dankzij de inzet van alle regiocoördinatoren van de Neonatale gehoorscreening, waaronder de regiocoördinatoren van de NSDSK is bij 57 pasgeboren kinderen de congenitale cytomegalovirus (CMV)-infectie vastgesteld. Het onderzoek naar de CMV-infectie is onderdeel van de CONCERT-studie van het LUMC.

lees meer

Pages

Subscribe to Nieuws