Nieuws

Ouders tellen mee genomineerd voor de Siméa Innovatieprijs 2019

Ouders tellen mee is een co-productie van NSDSK, Kentalis en Pento. Het is een online interventie (website) die ouders van dove en slechthorende peuters inspiratie wil bieden om op een speelse manier met hun kinderen rekentaal te gebruiken.

lees meer

KinderGebaren-app genomineerd voor de Dutch app awards

Onze KinderGebaren-app is genomineerd voor de Dutch App Awards, de prijs voor de beste apps van Nederlandse bodem. De KinderGebaren-app bevat 200 gebaren en is gemaakt door en voor dove en horende kinderen. 

lees meer

Publicaties in Vakblad Vroeg

In het themanummer 'Gehoor' van Vakblad Vroeg (editie lente 2019) staan twee bijdragen vanuit de NSDSK. Deze editie gaat over vroegsignalering en vroeghulp voor kinderen met gehoorproblemen. 

lees meer

Congres Leren praten met plezier

Op 20 mei 2019 organiseert Uitgeverij SWP in samenwerking met het Hanen Centre, Auris, Kentalis, NSDSK en aantal perifeer werkende logopedisten het congres Leren Praten met Plezier

lees meer

Najaar 2019 uitbreiding met nieuwe behandelmethode tinnitus

Het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) begeleidt al vele jaren cliënten met tinnitusklachten en doet onderzoek hiernaar. Veel tinnitus cliënten hebben daar profijt van. Er is een nieuwe behandelmethode ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht.

lees meer

Relaties tussen taal, gedrag en ouderlijke stress bij kinderen met TOS

In februari 2019 verschijnt het artikel 'Association of language, behavior, and parental stress in young children with a language disorder' van collega Bernadette Vermeij in Research in Developmental Disabilities.

lees meer

Valorisatiefestival

Op 7 december 2018 vond voor de eerste keer het Valorisatiefestival plaats. Tijdens het festival werd de opbrengst van 7 jaar samen expertise ontwikkelen voor ZG auditief/communicatief gedemonstreerd én gevierd. Er waren lezingen, labs, posterpresentaties, quizzen en demonstraties.

lees meer

NSDSK erkend door ZonMw als expertise-organisatie

ZonMw organiseert en financiert onderzoeksprogramma’s in de gezondheidszorg, in opdracht van het Ministerie van VWS. In het jaar 2019 start een nieuw ZonMw programma, gericht op de zintuiglijk gehandicaptenzorg

lees meer

De KinderGebaren-app wint Gehandicaptenzorgprijs

Op maandag 12 november 2018 vond de uitreiking van de Gehandicaptenzorgprijs 2018 plaats. Deze prijs wordt door Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ieder jaar uitgereikt aan belangrijke innovatie.

lees meer

NSDSK start AJONGH-training voor slechthorende kinderen

Hoe ga je om met je gehoorverlies? Hoe gaan anderen om met jouw gehoorverlies, zoals klasgenootjes en ouders? Wat is een gehoorverlies precies? Deze en meer vragen staan tijdens de AJONGH- training centraal.

lees meer

Pages

Subscribe to Nieuws