Afdeling Vroegbehandeling

Kinderen met een auditieve beperking

Voor informatie over verwijzing van kinderen met een auditieve beperking kunt u contact opnemen met Isabelle Bogaers, teamleider via telefoonnummer 020-5745945 of via email: ibogaers@nsdsk.nl.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Voor informatie over de verwijzing van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunt u hier klikken of contact opnemen met Ingrid Blokland, cliëntenadministratie via telefoonnummer 020-5745945 of iblokland@nsdsk.nl

Voor overleg over de plaatsing van een kind op één van de behandelgroepen de Ster kunt u ook contact opnemen met de teamleider/orthopedagoog van de betreffende locatie.