De NSDSK is expert en vernieuwer in de zorg, met name binnen het domein dove en slechthorende jonge kinderen en jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De NSDSK is erkend opleider voor klinisch fysici audiologen (samen met het VU Medisch Centrum) en GZ-psychologen (samen met De Bascule). Binnen de branche is de NSDSK als expertiseorganisatie aangemerkt en als zodanig erkend door VWS. De NSDSK zet  deze expertrol in om het kennisniveau van professionals in het veld te verhogen, o.a. met het opleidingsaanbod vanuit:
  • de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen
  • de afdeling Vroegbehandeling
  • het Audiologisch Centrum Holland Noord
  • de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling 
Binnen de NSDSK academie kunt u het scholingsaanbod van de NSDSK inzien en kunt u zich inschrijven. Heeft u vragen over opleidingen of wilt u graag een bijscholing op maat aanvragen stuur dan uw vraag naar academie@nsdsk.nl.