Training Handreiking Uniforme signalering taalachterstanden bij jonge kinderen

Taal speelt een belangrijke rol in de totale ontwikkeling van het kind. Kinderen met taalproblemen lopen een voorhoogde kans op problemen op verschillende andere gebieden dan alleen de taal. Vroege signalering van problemen in de taalontwikkeling is groot belang omdat dan tijdige diagnosestelling en behandeling kan plaatsvinden. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt in de signalering van taalproblemen een belangrijke rol. In de JGZ handreiking. Uniforme signalering taalachterstand bij jonge kinderen staat beschreven hoe de vroegsignalering van taalachterstanden van kinderen tot 2,6 jaar vormgegeven kan worden. De NSDSK was medeontwikkelaar van deze handreiking.
Opleidingsstructuur 
De handreiking bestaat uit twee onderdelen: • De signalering van taalachterstanden • Preventieve huisbezoeken gericht op taalstimulering. De scholing in de uitvoering van de handreiking kan bestaan uit beide elementen of uit één van de twee elementen. Dit is afhankelijk van hoe de uitvoering van de handreiking binnen de JGZ is opgezet. In overleg kan bepaald worden welke onderdelen nodig zijn. De opleidingdagen worden in overleg met de deelnemer vastgesteld. Mail voor meer informatie naar academie@nsdsk.nl.
Bijeenkomsten 

De inhoud van de scholing/training is als volgt:
• Normale taalontwikkeling, mijlpalen.
• Uitvoering van de signalering.

• Uitvoering van de huisbezoeken; procedures en formulieren
• Taalstimulering hoe doe je dat?

Duur 
4 uur
Studie belasting 
Gemiddeld 4 uur voor beide scholingen. 1,5 uur voor de scholing gericht op uitvoering van de signalering en 2,5 uur voor de preventieve huisbezoeken.
Opleidingsniveau 
HBO
Deelnamevoorwaarden 
Er zijn geen aanvullende deelnamevoorwaarden.
Locatie 
Externe locatie
Accreditatie 
De accreditatie valt onder de verantwoordelijkheid van de JGZ organisatie.
Kosten 
Volgens offerte
Afsluiting 
De deelnemers ontvangen een certificaat.
Toelatingseisen 
Werkzaam zijn als jeugdverpleegkundige, jeugdarts binnen de JGZ.
Is er geen cursusdatum beschikbaar of wilt u deze cursus op een later moment volgen? Schrijf u in voor de wachtlijst:
Wachtlijst