OAE (Oto Akoestische Emissies) training

De neonatale gehoorscreening behoort tot het basispakket van de jeugdgezondheidszorg. Deze screening wordt uitgevoerd door OAE screeners. De screening kan uitsluitend uitgevoerd worden door daarvoor opgeleid en geautoriseerde screener van de jeugdgezondheidszorg of een partij in opdracht van de jeugdgezondheidszorg.
Opleidingsstructuur 
De opleiding bestaat uit de onderdelen theorie, uitvoering van de OAE screening in de praktijk, gespreksvoering met ouders en de autorisatie. Elke eerste woensdag van de maand vindt er van 09.45 tot 17.15 uur een OAE-dagtraining plaats. Tijdens de trainingsdag komen theorie en praktijk aan bod. Daarna vindt training on the job plaats in de eigen regio. Onder begeleiding van een ervaren collega OAE-screener loopt de deelnemer een aantal werkdagen mee. Tijdens deze dagen wordt gestart met het observeren van de ervaren screener, vervolgens worden (delen van de) screeningen zelfstandig uitgevoerd onder begeleiding en tot slot zal de de deelnemer de screeningen en de gespreksvoering volledig zelfstandig uitvoeren. Als de deelnemer aantoonbaar de uitvoering van de screening en de gespreksvoering beheerst, maakt deze een afspraak met de eigen egiocoordinator voor de autorisatie. De regiocoordinator observeert de deelnemer aan de hand van vast categorieen. Ook wordt een kennistoets afgenomen. Daarna ontvangt de deelnemer een certificaat dat geldig is voor de duur van 5 jaar.
Bijeenkomsten 

De inhoud van de scholing/training is als volgt:
• Wat is screenen?
• Het gehoor, theorie en geluidsdemonstratie
• Neonatale Gehoorscreening: twee methodes
• De Echo-Screen, uitleg over het apparaat
• Het inbrengen van de probe
• Het administratieve programma van de Echo-Screen
• Oefenopdrachten uitvoeren
• Het verwijzingsprotocol
• Protocol metingen
• Ziekenhuisprotocol
• De gespreksvoering en omgang met de baby
• Informatie voor de coördinator
• Evaluatie en afsluiting

Duur 
De duur van de scholingsdag op de NSDSK is 7,5 uur. De doorlooptijd van de training on the job is afhankelijk van het tempo waarmee de deelnemer zich de praktische vaardigheden aantoonbaar eigen maakt en de gelegenheid die de deelnemer binnen de eigen organisatie heeft om mee te lopen met een ervaren OAE screener. Vervolgens vindt de autorisatie plaats door de eigen regiocoordinator. Houd rekening met gemiddeld een maand doorlooptijd van de dagscholing tot en met de autorisatie.
Studie belasting 
Gemiddeld 31,5 uur. Dit bestaat uit: de trainingsdag (7,5 uur), voorbereiding op de trainingsdag (2 uur), voorbereiden op de kennistoets (2 uur), uitvoeren onder begeleiding (minimaal 16uur) en autorisatie (4 uur).
Opleidingsniveau 
MBO
Deelnamevoorwaarden 
De organisatie draagt zelf de verantwoordelijkheid om een medewerker aan te melden die aan de vereiste vooropleiding voldoet. Bij vragen over de vooropleiding kunt u contact met ons opnemen. De manager jeugdgezondheidszorg ondertekent het aanmeldingsformulier en verklaart daarmee dat de deelnemer aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.1 en Bijlage F van het draaiboek, waarin de opleidingseisen en criteria voor een OAE-screener zijn opgenomen. Let op: Als een cursist niet een week voor de cursusdatum is aangemeld, kunnen wij niet garanderen dat de cursist kan deelnemen aan de training. Meld u daarom tijdig aan!
Locatie 
NSDSK, Lutmastraat 167, 1073 GX in Amsterdam
Kosten 
€808 per 1-1-2019
Afsluiting 
Wanneer de deelnemer zich voldoende vaardig voelt, wordt de deelnemer aangemeld bij de regiocoördinator van de eigen organisatie. Deze woont minimaal drie screeningen bij en beoordeelt de deelnemer op praktische uitvoering. Ook wordt een kennistoets afgenomen bij de deelnemer. Bij een positieve beoordeling wordt de deelnemer voor 5 jaar geautoriseerd tot het uitvoeren van de OAE screening. Bij een negatieve beoordeling wordt een langere trainingsperiode voorgesteld en zal de autorisatie later plaatsvinden. Verslag van opleidingstraject wordt aan de manager gestuurd. Van de kandidaat screener moet kunnen worden verwacht dat hij/zij na de training kan voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vermeld in bijlage F van het draaiboek Neonatale Gehoorscreening van het RIVM. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.1 en Bijlage F van het draaiboek, waarin de opleidingseisen en criteria voor een OAE-screener zijn opgenomen.
Toelatingseisen 
Afgeronde vooropleiding op (para) medisch gebied met minimaal MBO niveau. Voor vragen kunt u contact opnemen met academie@nsdsk.nl

Volgende Cursussen


05-06-2019
Beschikbare plaatsen: 7
Inschrijven

03-07-2019
Beschikbare plaatsen: 10
Inschrijven

07-08-2019
Beschikbare plaatsen: 10
Inschrijven

04-09-2019
Beschikbare plaatsen: 10
Inschrijven

02-10-2019
Beschikbare plaatsen: 10
Inschrijven

06-11-2019
Beschikbare plaatsen: 10
Inschrijven

04-12-2019
Beschikbare plaatsen: 10
Inschrijven

Is er geen cursusdatum beschikbaar of wilt u deze cursus op een later moment volgen? Schrijf u in voor de wachtlijst:
Wachtlijst