NmG plus

Binnen de NSDSK neemt het gebarenaanbod een belangrijke plaats in op de behandelgroepen en bij gezinnen thuis. Daarom is het belangrijk dat medewerkers ook een basis gebarenschat en grammaticale elementen verwerven én gebruiken tijdens hun werk. Het uiteindelijke doel van het geven van deze cursus is dat iedere medewerker zich met gebaren in NmG+ kan uitdrukken. We sluiten met deze cursus aan bij de wens van de NSDSK om toegeruste medewerkers te hebben binnen een bedrijf dat kennis ontwikkelt. Gebaren zijn letterlijk 'zichtbare expertise!'.
Opleidingsstructuur 
De cursus is ontwikkeld volgens het principe van blended learning: Deelnemers leren deels via de ELO en deels in groepsbijeenkomsten. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 14.00 tot 17.00 uur. In de bijeenkomsten oefenen de deelnemers met de in de ELO geleerde gebaren en grammaticale elementen. Daarnaast worden vragen van de deelnemers beantwoord. Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers in de ELO. Tijdens een bijeenkomst zijn deelnemers aanwezig die net starten en deelnemers die al verder zijn in het leerproces. Deelnemers die voor de eerste keer komen kunnen zo ook deelnemers ontmoeten (en mee oefenen) die al voor de derde of vierde keer aanwezig zijn. De docent blijft online beschikbaar voor vragen.
Bijeenkomsten 

De inhoud van de scholing/training is als volgt:
• In de eerste bijeenkomst wordt de elo uitgelegd en gedemonstreerd
• De tweede en derde bijeenkomst bevatten beide een tussentoets
• De laatste bijeenkomst bevat een eindtoets

Duur 
4 bijeenkomsten van 14:00 uur tot 17:00 uur.
Studie belasting 
In totaal 48 uur (exclusief de vier bijeenkomsten). Thuisstudie is 16 uur per blok.
Opleidingsniveau 
MBO
Deelnamevoorwaarden 
Deze opleiding is bestemd voor NSDSK medewerkers.
Locatie 
NSDSK, Lutmastraat 167, 1073 GX in Amsterdam
Accreditatie 
Vooralsnog geen
Afsluiting 
Tijdens de cursus zijn er twee tussentijdse toetsen. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Vervolgens wordt er een continue coachingstraject ingezet voor het onderhoud van de geleerde vaardigheden. De eindtoetsen qua tijdstip gaan in overleg met de docent voor de cursus op 24- 09- 18 is de eindtoets 1-10-18 's middags voor de cursus op 19-11-2018 is de eindtoets 26-11-18 's middags voor de cursus op 21-01-19 is de eindtoets 28-01-19 's middags
Toelatingseisen 
Minimaal MBO niveau.
Voorwaarden docent 
HBO geschoold in NGT/NmG en voldoende vaardig in gesproken Nederlands

Volgende Cursussen


21-01-2019
+ meerdere sessies
Beschikbare plaatsen: 2
Inschrijven

18-03-2019
+ meerdere sessies
Beschikbare plaatsen: 4
Inschrijven

13-05-2019
+ meerdere sessies
Beschikbare plaatsen: 6
Inschrijven

01-07-2019
+ meerdere sessies
Beschikbare plaatsen: 7
Inschrijven

18-11-2019
+ meerdere sessies
Beschikbare plaatsen: 10
Inschrijven

Is er geen cursusdatum beschikbaar of wilt u deze cursus op een later moment volgen? Schrijf u in voor de wachtlijst:
Wachtlijst