Leren praten met plezier Amsterdam

Leren praten met plezier - Het Hanen programma voor pedagogisch begeleiders (oorspronkelijke titel: Learning Language and Loving It - The Hanen Program® for Early Childhood Educators/Teachers). In deze training leert de pedagogisch begeleider hoe zij/hij de sociale- spraak- en taalontwikkeling van de kinderen op de groep kan bevorderen. Het programma biedt handvatten voor zowel de kinderen met lage taalniveaus als de kinderen die al in zinnen praten. Het uitgangspunt in deze training is dat een kind taal leert vanuit interacties die aansluiten bij de interesse van het kind en waarin het kind nieuwe informatie krijgt aangereikt. Bij afronding van de volledige cursus ontvangt de deelnemer een Hanen-certificaat.
Opleidingsstructuur 
5 groepsbijeenkomsten en 4 individuele filmsessies op de eigen groep. Per cursus kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen. De data van de groepssessies zijn zichtbaar als je hiernaast op ‘ meerdere sessies’ klikt. De filmsessies vinden op de locatie van de cursist plaats, de afspraken hiervoor worden tijdens de cursus gemaakt.
Bijeenkomsten 

Bijeenkomst 1- 14.00-17.00 uur. Aandacht voor communicatie
Aandacht voor leidsterrollen, communicatiestijlen, communicatiefasen en kijken/wachten/luisteren/ooghoogte

Bijeenkomst 2 - 14.00-17.00 uur. Volg het kind
Aandacht voor imiteren, interpreteren, opmerkingen maken, meespelen. Daarnaast is er aandacht voor: geef het kind een reden om te communiceren, stimuleren van beurtwisseling in gesprekken.

Eerste filmsessie en feedbackgesprek
Tijdens de eerste filmsessie oefent de pedagogisch begeleider op de eigen groep met de strategieën uit bijeenkomst 1 en 2, waarna de opname direct wordt teruggekeken en besproken met de trainer.

Bijeenkomst 3- 14.00-17.00 uur. Houd het gesprek op gang en stem je taalaanbod af op elk kind
Aandacht voor de filmfragmenten en voor de sociale routines en opmerkingen/vragen die een gesprek op gang houden. Daarnaast is er aandacht voor het aanpassen van je eigen taal aan die van het kind (minder-meer), het uitbreiden van de uitingen van het kind en meertaligheid.

Tweede filmsessie en feedbackgesprek.
Aandacht voor strategieën uit bijeenkomst 3.

Bijeenkomst 4- 14.00-17.00 uur. Stimuleer interactie in een groep
Aandacht voor de filmfragmenten en "kleine groepjes werken beter", geschikte activiteiten voor groepen, observeren van betrokkenheid van kinderen. Daarnaast is er ook aandacht voor het afstemmen van je aanpak op de betrokkenheid en het gebruik maken van de ruimte.

Derde filmsessie en feedbackgesprek
Aandacht voor strategieën uit bijeenkomst 4.

Bijeenkomst 5- 13.45-17.15 uur. Verrijk het taalaanbod
Aandacht voor de filmfragmenten, uitbouwen van het onderwerp, kinderen helpen hun verhaal te vertellen, interactie tussen kinderen en observeren van interactie tussen kinderen. Daarnaast is er ook aandacht voor het stimuleren van deze interactie, het maken van geschikte groepjes en het bedenken van geschikte groepsaktiviteiten.

Vierde filmsessie en feedbackgesprek
Aandacht voor strategieën uit bijeenkomst 5. Daarnaast wordt er vooruitgekeken: hoe kan de cursist het geleerde vast houden of verder blijven ontwikkelen.

Duur 
De looptijd van de cursus is ongeveer 3 maanden.
Studie belasting 
naast het genoemde programma, zal er literatuur bestudeerd moeten worden.
Opleidingsniveau 
NVT
Deelnamevoorwaarden 
De cursus is voor alle pedagogisch begeleiders van de NSDSK die verbonden zijn aan een behandelgroep (Knipoog/Ster/Zon). Deelname aan de cursus is verplicht. Inschrijving gebeurt zelfstandig via de hiernaast beschikbare knoppen. De cursus wordt in 2019 vier keer gegeven: zowel in het voorjaar als najaar een keer in Amsterdam en een keer in Alkmaar. Wees op tijd met inschrijven, dan heb je zelf de keuze wanneer je de cursus volgt. Is de cursus vol, dan is het mogelijk om je later voor de volgende cursus in te schrijven. Lukt het niet om 2019 mee te doen, dan is er nog een kans om 2020 mee te doen. Aan iedereen die deelneemt het verzoek dit zoveel mogelijk met collega’s uit je team tegelijk te doen. Dit maakt het plannen van de filmsessies aanzienlijk eenvoudiger. De uren die besteed worden aan de cursus kunnen worden gedeclareerd als ‘meeruren’ hierbij gelden de volgende regels: • Reistijd kan geschreven worden in lijn met de algemene afspraken hieromtrent (zie werkwijzer). • Reiskosten kunnen worden gedeclareerd. • De gemaakte meeruren kunnen gedeclareerd worden, de volgende uren mogen gedeclareerd worden: o 1 uur voorbereiding/studietijd per groepssessie of filmsessie. o De daadwerkelijke tijd van de groepssessies. o Filmsessies vinden in principe tijdens normale werkuren plaats dus daarvoor ontstaan geen meeruren. • De tijd kan worden geschreven als deskundigheidsbevordering.
Locatie 
Lutmastraat 167, 1073 GX, Amsterdam (grote zaal)
Extra info locatie 
De docenten zijn Jacobien van Kooten en Sietske Kronenburg
Kosten 
De NSDSK betaalt de kosten.
Afsluiting 
Interne scholing – vertrouwen en veiligheid Deze cursus wordt aangeboden aan medewerkers van de NSDSK door medewerkers van de NSDSK. Dat betekent dat trainers en cursisten collega’s van elkaar zijn. Bij de trainers staat vertrouwen en veiligheid binnen de groepsbijeenkomst en filmsessies vanzelfsprekend voorop. De trainers hopen en verwachten natuurlijk dezelfde houding van de cursisten.

Volgende Cursussen


08-04-2019
+ meerdere sessies
Beschikbare plaatsen: 2
Inschrijven

Is er geen cursusdatum beschikbaar of wilt u deze cursus op een later moment volgen? Schrijf u in voor de wachtlijst:
Wachtlijst